Reacció de Perkin

La reacció de Perkin és una reacció orgànica desenvolupada per William Henry Perkin que es pot usar per fer àcid cinàmic per condensació d'aldehids aromàtics i anhidres àcids en presència de sals alcalines de l'àcid.[1][2]

La reacció Perkin

Diverses revisions s'han fet.[3][4][5] La reacció d'àcid fenilacètic i benzaldehid amb trietilamina i anhidrid acètic a àcid alfa-fenilcinàmic n'és un exemple

Mecanisme de la reaccióModifica

El mecanisme de sobre no està universalment acceptat.[6]

ReferènciesModifica

  1. Perkin, W. H.; J. Chem. Soc. 1868, 21, 53, 181.
  2. Perkin, W. H.; J. Chem. Soc. 1877, 31, 388.
  3. Johnson, J. R.; Org. React. 1942, 1, 210. (Review)
  4. House, H. O. Modern Synthetic Reactions (W. A. Benjamin, Menlo Park, California, 2nd ed, 1972) pp 660-663.
  5. Rosen, T.; Comp. Org. Syn. 1991, 2, 395-408. (Review)
  6. Bansal, Raj K. Organic Reaction Mechanisms, Tata McGraw Hill, 3rd Ed, 1998, pp. 199-201.