Reacció fotoquímica

La reacció fotoquímica succeeix quan una molècula, àtom o és excitat per un fotó i reacciona un cop està en aquest estat. Conté dues fases principalment :

  • 1. Recepció de l'energia lluminosa

  • 2. Reacció química en si

En aquestes reaccions els electrons ocupen orbitals σ-antienllaçants s* i p*.

La variació de la temperatura no afecta gaire aquests processos.

Velocitat de reaccióModifica

Es pot calcular el valor de la velocitat de reacció i la seva constant d'equilibri, tot i que en fotoquímica s'ha de tenir en compte la "concentració" de la llum.

 

ReferènciesModifica