Recombinació V(D)J

La recombinació V(D)J és un mecanisme de recombinació genètica que es dona en vertebrats pels quals se selecciona i s'ensamble a l'atzar segments de gens que codifiquen proteïnes específiques amb papers importants en el sistema immunitari.[1] Aquesta recombinació específica de localització genera un repertori divers de receptors de limfòcits T (TCR) i molècules d'immunoglobulina (Ig) que són necessàries per al reconeixement de diversos antígens bacterians, vírics i de paràsits, així com de cèl·lules disfuncionals, com són les tumorals.[2]

RerefonsModifica

Les molècules d'anticossos humans (i els receptors de limfòcits B) comprenen cadenes lleugeres i pesades que contenen regions tant constants (C) com variables (V) que es codifiquen mitjançant tres tipus de gens.

  1. Gen de la cadena pesada - localitzat en el cromosoma 14
  2. Gen kappa (κ) de la cadena lleugera - localitzat en el cromosoma 2
  3. Gen lambda (λ) de la cadena lleugera - localitzat en el cromosoma 22

Múltiples gens de les regions variables estan codificats en el genoma humà de manera que contenen tres tipus diferents de segments. Per exemple, la regió d'immunoglobulina de la cadena pesant conté 65 gens variables (V), a més de 27 gens "Diversity"-diversitat-(D) i sis gens "functional joining"-unió funcional-(J).[3] Les cadenes lleugeres també posseeixen nombrosos gens V i J, però no D. Per aquest mecanisme de reorganització de l'ADN d'aquests gens regionals és possible generar un repertori d'anticossos de més de 107 possibles combinacions. (65 x 27 x 6 = 10530, que s'ha de multiplicar per tres ordres de magnitud si es té en compte les combinacions de les cadenes lleugeres)

La majoria dels receptors de limfòcits T estan compostos per cadenes alfa i beta. Els seus gens són similars als de les immunoglobulines en el sentit que contenen múltiples gens V, D i J a les seves cadenes beta (gens V i J a les seves cadenes alfa) que es reorganitzen durant el desenvolupament del limfòcit per dotar la cèl·lula amb un únic receptor d'antigen.

ReferènciesModifica

  1. Janeway CA, Jr. et al. Immunobiology.. 6th ed.. Garland Science, 2005. ISBN 0-443-07310-4. 
  2. Abbas AK and Lichtman AH. Cellular and Molecular Immunology. 5th ed.. Saunders, Philadelphia, 2003. ISBN 0-7216-0008-5. 
  3. Li A, Rue M, Zhou J, et al. Utilization of Ig heavy chain variable, diversity, and joining gene segments in children with B-lineage acute lymphoblastic leukemia: implications for the mechanisms of VDJ recombination and for pathogenesis, juny 2004, p. 4602–9. 

BibliografiaModifica

  • Hartwell LH, Hood L, Goldberg ML, Reynolds AE, Silver LM, Veres RC. Chapter 24, Evolution at the molecular level. In: Genetics. New York: McGraw-Hill, 2000, p. 805-807.