Reducció de Meerwein-Ponndorf-Verley

La reducció de Meerwein-Ponndorf-Verley (MPV) en química orgànica és la reducció de cetones i aldehids als seus corresponents alcohols utilitzant la catàlisi d'alumini alcòxid en la presència d'un alcohol.[1] Aquesta reducció té una alta quimioselectivitat i fa servir un metall catalitzador barat i respectuós amb el medi ambient.

Reducció de Meerwein-Ponndorf-Verley
Reducció de Meerwein-Ponndorf-Verley
Figure 1, Canvi d'estats d'oxidació de carbonil en presència d'alumini isoprpòxid.

La reducció MPV va ser descoberta per Meerwein i Schmidt, i de manera separada per Verley el 1925. an descobrir que una mescla d'etòxid d'alumini i etanol podia reduir els aldehids als seus alcohols.[2][3]

Referències

modifica
  1. Wilds, A. L. Org. React. 1944, 2.
  2. Hans Meerwein, Rudolf Schmidt «Ein neues Verfahren zur Reduktion von Aldehyden und Ketonen». Justus Liebigs Annalen der Chemie, 444, 1, 1925, pàg. 221–238. DOI: 10.1002/jlac.19254440112.
  3. Verley, A., Bull. Soc. Chim. Fr., 37, 1925, pàg. 537.