El referent és aquell element de la realitat que evoca un parlant amb una paraula. Constitueix un dels vèrtexs de l'anomenat triangle semiòtic, que relaciona el mot (significant), el concepte associat a la ment (significat) i allò que designa, que és el referent. El mateix referent pot ser codificat a través de diverses paraules en diferent llengües o fins i tot una mateixa realitat corresponedre en un idioma a un mot i en altres llengües a una expressió complexa i a la inversa, ja que la relació entre els tres elements no és unívoca. L'associació del referent a un signe lingüístic concret és arbitrària, no hi ha res en el mateix referent que motivi que es digui d'una manera concreta (tret d'alguna onomatopeia).