Obre el menú principal
Refrigerador domèstic.

La refrigeració és el procés de reducció i manteniment de la temperatura (a un valor menor a la del medi ambient) d'un objecte o espai. La reducció de temperatura es realitza extraient energia del cos, generalment reduint la seua energia tèrmica, el que contribueix a reduir la temperatura d'aquest cos.

Funcionament d'una màquina tèrmica de refrigeració.

La refrigeració implica transferir l'energia del cos que pretenem refredar a un altre, aprofitant les seues propietats termodinàmiques. La temperatura és el reflex de la quantitat o nivell d'energia que posseeix el cos, ja que el fred pròpiament no existeix, els cossos solament tenen més o menys energia tèrmica. D'aquesta manera refredar correspon a retirar Energia (calor) i no ha de pensar-se en termes de "produir fred o afegir fred".

La salut i el benestar d'un país pot dependre dels sistemes de refrigeració. Per exemple; l'alimentació i l'emmagatzematge de vacunes, distribució, aplicació mèdica, industrial, comercial i domèstica de tota classe depèn dels sistemes de refrigeració.

FuncionamentModifica

Per a aconseguir una disminució en la temperatura de l'aire d'un espai cal absorbir-ne calor i enviar-lo a l'exterior. Això es realitza normalment mitjançant energia elèctrica tot i que es poden utilitzar altres fonts d'energia (com ara el gas per a les neveres).

El procés de refrigeració d'un espai és força més complicat que el de calefacció, ja que requereix tecnologia que no es va desenvolupar fins a mitjans del segle XX. El procés és el següent:

  • Un gas refrigerant (com ara el tetrafluoretà), en un circuit tancat, es comprimeix amb un compressor, cosa que fa augmentar-ne la temperatura, i s'envia al condensador.
  • El condensador rep el gas comprimit a alta temperatura, i gràcies a un intercanvi de calor (absorbeix la calor de l'aire) pot passar a l'estat líquid (condensació). Això provoca també que es generi aigua líquida, ja que l'aire fred no pot retenir tant vapor d'aigua com el calent, reduint així la humitat ambiental.
  • El refrigerant és conduït a l'exterior, on se'l permet expandir-se en un evaporador; en deixar anar tota la calor sobrant, en un altre intercanvi de calor, recupera el seu estat gasós (evaporació).
  • El refrigerant torna a l'interior i el procés es repeteix, reduint així la temperatura de l'aire.

En aquest procés, l'energia que s'aplica al sistema és la que necessita el compressor per a comprimir el gas.

Vegeu tambéModifica