Reglament de Radiocomunicacions de la UIT

El reglament de radiocomunicacions de la UIT regula el servei de comunicacions via ràdio i la utilització de les diferents freqüències. L'organisme regulador és la UIT (Unió Internacional de Telecomunicacions). La UIT regula la part de l'espectre electromagnètic que va des de 9 KHz a 275 GHz. Aquesta regulació fa referència a aspectes tècnics i jurídics.[1][2][3]

Tasques

modifica
 • Assignació de diferents bands de freqüència a diferents serveis de ràdio.[4]
 • Paràmetros tècnics obligatoris que cal acomplir per part de les estacions de ràdio, especialment les emissores.
 • Procedimients per a la coordinació (garantir la compatibilitat tècnica) i notificació (registre formal i protecció en el Registre Internacional de Freqüències) de les assignacions de freqüència a les estacions de ràdio dels governs.
 • Altres procedimients i disposicions operatives.

Estructura

modifica

La versió actual de les regulacions ràdio de la ITU estan estructurades de la següent manera :

Volum 1 – Articles

 • CAPÍTOL I – Terminologia i característiques tècniques
  • Secció I – Termes Generals (article 1.1-1.15)
  • Secció II – Termes Específics relacionats a la gestió de freqüències (article 1.16-1.18)
  • Secció III – Serveis de Radiocommunicacions (article 1.19-1.60)
  • Secció IV – Sistemes i estacions Ràdio (article 1.61-1.115)
  • Secció V – Termes Operacionals (article 1.116-1.136)
  • Secció VI – Característiques de les emissions i equipament ràdio (article 1.137-1.165)
  • Secció VII – Compartició de freqüència (article 1.166-1.176)
  • Secció VIII – Termes Tècnics relatius a l'espai (article 1.177-1.191)
 • CAPÍTOL II – Freqüències
 • CAPÍTOL III – Coordinació, notificació i gravació d'assignament de freqüències i Pla de notificacions
 • CAPÍTOL IV – Interferències
 • CAPÍTOL V – Provisions Administratives
 • CAPÍTOL VI – Provisions per a serveis i estacions
 • CAPÍTOL VII – Envelliment i seguretat de les commnicacions
 • CAPÍTOL VIII – Serveis Aeronàutics
 • CAPÍTOL IX – Serveis marítims
 • CAPÍTOL X – Provisions per l'entrada en vigor de les regulacions ràdio

Volum 2 – Apèndix

Volum 3 – Resolucions i Recomanacions

Volum 4 – ITU-R Recomanacions afegides per refefència

Referències

modifica