Relació d'equivalència

relació reflexiva, simètrica i transitiva

Sigui un conjunt qualsevol, una relació en és un criteri que ens permet dir si dos elements qualsevol de satisfan la relació o no. Una relació és relació d'equivalència si compleix les propietats reflexiva, simètrica i transitiva.[1]

Relació homogèniaRelació reflexivaRelació no reflexivaConjunt preordenatRelació de dependènciaConjunt parcialment ordenatRelació d'equivalènciaOrdre total

La relació d'equivalència agrupa els elements d'un conjunt amb subconjunts disjunts d'elements que tenen alguna propietat en comú, definint d'aquesta forma la noció de classe d'equivalència. I finalment això ens permet construir nous conjunts reunint tots els elements similars en un únic element. D'aquesta forma s'arriba al concepte de conjunt quocient.

Definició modifica

Definició formal modifica

Una relació d'equivalència   en un conjunt   és una relació que,   compleix les següents propietats:

 • Propietat reflexiva:  .
 • Propietat simètrica:  .
 • Propietat transitiva: .

Definició equivalent modifica

Es pot dir també, que una relació d'equivalència és una relació reflexiva i circular.

Una relació és circular si:  

Exemples modifica

 • Si definim en el conjunt   la següent relació:   si   i   són tots dos parells,o tots dos senars. Evidentment, aquesta relació defineix una relació d'equivalència en  .
 • Si definim en el mateix conjunt   la relació   si  . Evidentment, aquesta relació no és una relació d'equivalència, ja que no compleix ni la propietat reflexiva, ni la simètrica encara que compleix la propietat transitiva.

Classes d'equivalència modifica

Tota relació d'equivalència ens permet dividir el conjunt   en subconjunts disjunts, on cada subconjunt està format per tots els elements relacionats entre ells. Cada un d'aquests subconjunts és una classe d'equivalència, generada per la relació d'equivalència  . La classe d'equivalència d'un element  , que escriurem per   està format per:  , amb les següents característiques:

 •   és un subconjunt de  .
 •   no és buit. Com a mínim conté  .
 • Inversament,   pertany com a mínim a una classe d'equivalència, la seva.
 •  .
 •  .

O sigui, tota relació d'equivalència en un conjunt  , defineix una partició de  .

Conjunt quocient modifica

Definició modifica

El conjunt quocient de   per la relació d'equivalència  , que escriurem  , és el conjunt de les classes d'equivalència de   per  :  .

Exemple modifica

Fixem un valor  , tal que   i  . Direm que dos nombres enters   i  , estan relacionats si  . És a dir que estem creant una relació en el conjunt   a partir d'un valor  , de tal forma que dos elements de   són de la mateixa classe d'equivalència si la seva divisió entera per   té la mateixa resta.

 • Evidentment és una relació d'equivalència, ja que compleix les propietats imposades.
 • La classe d'equivalència de  , serà:  ,  .
 • El seu conjunt quocient estarà format per ( ) elements.

Aquest conjunt quocient s'acostuma a escriure per  .

Vegeu també modifica

Referències modifica

 1. Norman, C. W.. Undergraduate Algebra: A first course. Oxford University Press, 1986, p. 21-28. ISBN 0-19-853248-2.