Relació d'equivalència

relació reflexiva, simètrica i transitiva
Relació homogèniaRelació reflexivaRelació no reflexivaConjunt preordenatRelació de dependènciaConjunt parcialment ordenatRelació d'equivalènciaOrdre totalRelacions homogènies.jpg
Quant a la imatge

Sigui un conjunt qualsevol, una relació en és un criteri que ens permet dir si dos elements qualsevol de , satisfan la relació o no. Una relació és relació d'equivalència si compleix les propietats reflexiva, simètrica i transitiva.

La relació d'equivalència agrupa els elements d'un conjunt amb subconjunts disjunts d'elements que tenen alguna propietat en comú, definint d'aquesta forma la noció de classe d'equivalència. I finalment això ens permet construir nous conjunts reunint tots els elements similars en un únic element. D'aquesta forma s'arriba al concepte de conjunt quocient

DefinicióModifica

Definició formalModifica

Una relació d'equivalència   en un conjunt   és una relació que,   compleix les següents propietats:

 • Propietat reflexiva:  .
 • Propietat simètrica:  .
 • Propietat transitiva: .

Definició equivalentModifica

Es pot dir també, que una relació d'equivalència és una relació reflexiva i circular.

Una relació és circular si:  

ExemplesModifica

 • Si definim en el conjunt   la següent relació:   si   i   són tots dos parells,o tots dos senars. Evidentment, aquesta relació defineix una relació d'equivalència en  .
 • Si definim en el mateix conjunt   la relació   si  . Evidentment, aquesta relació no és una relació d'equivalència, ja que no compleix ni la propietat reflexiva, ni la simètrica encara que compleix la propietat transitiva.

Classes d'equivalènciaModifica

Article principal: Classe d'equivalència

Tota relació d'equivalència ens permet dividir el conjunt   en subconjunts disjunts, on cada subconjunt està format per tots els elements relacionats entre ells. Cada un d'aquests subconjunts és una classe d'equivalència, generada per la relació d'equivalència  . La classe d'equivalència d'un element  , que escriurem per   està format per:  , amb les següents característiques:

 •   és un subconjunt de  .
 •   no és buit. Com a mínim conté  .
 • Inversament,   pertany com a mínim a una classe d'equivalència, la seva.
 •  .
 •  .

O sigui, tota relació d'equivalència en un conjunt  , defineix una partició de  .

Conjunt quocientModifica

DefinicióModifica

El conjunt quocient de   per la relació d'equivalència  , que escriurem  , és el conjunt de les classes d'equivalència de   per  :  .

ExempleModifica

Fixem un valor  , tal que   i  . Direm que dos nombres enters   i  , estan relacionats si  . És a dir que estem creant una relació en el conjunt   a partir d'un valor  , de tal forma que dos elements de   són de la mateixa classe d'equivalència si la seva divisió entera per   té la mateixa resta.

 • Evidentment és una relació d'equivalència, ja que compleix les propietats imposades.
 • La classe d'equivalència de  , serà:  ,  .
 • El seu conjunt quocient estarà format per ( ) elements.

Aquest conjunt quocient s'acostuma a escriure per  .

Vegeu tambéModifica