Rendibilitat financera

El ROE o rendibilitat financera o rendibilitat del capital (en anglès: Return on equities, acrònim: ROE) és una ràtio financera que mesura la rendibilitat -rendiment- dels recursos propis d'una empresa, és a dir, la rendibilitat -rendiment- de la inversió feta pels socis.

FórmulaModifica

Es calcula dividint el benefici net (després d'interessos i impostos) entre els recursos propis (capital i reserves) de l'empresa; sinònim de recursos propis és l'expressió Patrimoni net. Alternativament, i segons les dades de què es disposa per treballar, també es pot calcular com el Benefici per acció dividit pels Recursos propis per acció.


 

Anàlisi per desglossamentModifica

Es poden introduir a l'expressió altres variables que afecten en la rendibilitat financera: vendes i actiu.


 

Descomponent i ampliant l'expressió s'obté:

 

Els dos primers components ja els coneixem de l'apartat anterior, el marge i la rotació. El tercer component que apareix l'anomenem palanquejament, que es defineix com la relació entre les inversions (l'actiu) i els recursos propis de l'empresa.

Vegeu tambéModifica