Repositori científic

Els repositoris cientìfics són dipòsits electrònics de publicacions científiques. Les revistes científiques més valorades actualment estan incloses en portals científics que són d'obligada consulta per a qualsevol investigador: [Web of Knowledge (WOK) Sciverse-Scopus, ScienceDirect, IEEE més conegut com ( IE3 ), Wiley Interscience, EBSCOhost, i bases de dades del CSIC.

Totes aquestes són de caràcter interdisciplinari i són les que més es consulten a Espanya. Hi ha moltes més bases de dades i algunes molt especialitzades, que són essencials per a professionals d'aquestes matèries com PubMed, per a la comunitat de recerca de Biomedicina i Ciències de la Salut, o CAS_ACS (Chemical Abstracts de l'American Chemical Association), per a la centrada en la química.

Tipus [cal citació]Modifica

La majoria són portals "de pagament" de manera que hi ha moltes persones que no tenen accés a ells, inclòs el personal investigador que treballa per a empreses, laboratoris, o centres amb escassos recursos econòmics que no poden pagar l'accés a aquestes plataformes.

En els últims anys ha sorgit un moviment (Open Access) de repositoris gratuïts i públics que proporcionen una enorme difusió. L'origen d'aquest moviment està en el fet que les universitats i centres de recerca es trobaven amb la contradicció que ells eren els que pagaven la investigació i la publicació però perdien els drets sobre el material publicat.

Exemples [cal citació]Modifica

Les més importants al món són:

A l'Estat Espanyol:

Es tracta d'una plataforma que agrupa tots els repositoris científics nacionals i que proveeix de serveis, tant als gestors de repositoris com als investigadors.

  • Dialnet
  • TDR: Tesis Doctorals en Xarxa. és el primer dels repositoris que es va crear, en 1999, per a tesis doctorals. TDR forma part de la Networked Digital Library of Theses and Dissertations, biblioteca digital de tesis doctorals electròniques d'àmbit internacional.
  • I-Revistas.
  • I-Prints Complutense
  • i-Ciència
  • RIA- Repositori Institucional d'Astúries

En català:

L'any 2005 es va crear RECERCAT, (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) és un dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats(preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc. La principal finalitat de RECERCAT és fer més visible la recerca que es duu a terme a Catalunya i alhora contribuir al moviment mundial de dipositar la producció acadèmica i de recerca a la xarxa de franc, endegat per les institucions que financen la recerca, per tal de crear alternatives al paradigma de pagar per tenir accés a informació que s'ha elaborat en la mateixa institució.

Altres repositoris:

Enllaços externsModifica

Sobre els repositoris i el OA: