Restricció voluntària d'exportacions

Una restricció voluntària d'exportacions (també coneguda com a VER, de l'anglès voluntary export restraint) és una limitació, establerta pel govern d'un estat, de la quantitat de béns que poden ser exportats a un altre país per un període determinat. Malgrat ser teòricament voluntàries, aquestes restriccions quantitatives són sovint implementades degut a la insistència dels països importadors. Són casos coneguts de VER les restriccions de les vendes d'automòbils japonesos als Estats Units i la Unió Europea durant la dècada dels vuitanta.

Les limitacions quantitatives que comporten les restriccions voluntàries d'exportacions poden induir, com a forma d'evitar-ne els efectes, processos d'inversió estrangera directa: les empreses dels estats que estableixen aquestes restriccions instal·len plantes de producció allà on veuen limitades llurs exportacions perquè així els seus béns hi tinguin la consideració de nacionals.

BibliografiaModifica

TUGORES, Joan. Economía internacional. Globalización e integración regional. Aravaca (Madrid): McGraw-Hill, 2002.