Resum

exposició sintètica d’un assumpte o matèria

El resum és l'escrit que sintetitza les idees principals d'un text en un nou redactat. L'extensió del resum pot variar, però no sol superar el 25% de l'extensió de l'original. En el resum s'han d'evidenciar els lligams lògics de les idees explicades al text de partida, encara que això suposi canviar l'ordre en què apareixen, i la redacció ha d'adoptar un to objectiu, independentment del punt de vista de l'autor del text base.[cal citació].

Els resums tenen diferents objectius:

  • presentar una obra literària (en tal cas es resumeix la seva trama) a la contraportada o articles publicitaris als mitjans de comunicació
  • introduir al lector en un article científic (en aquest cas s'anomena abstract),[1] detallant els objectius de la recerca i el problema que s'aborda
  • demostrar un grau suficient de comprensió lectora a l'escola
  • sintetitzar la informació per a l'estudi o consulta posterior

El resum documental o abstract, requereix una metodologia i es tracta segons diversos paradigmes i models.[2]

AENOR, a través de les seves normes, fa recomanacions de com preparar resums seguint uns estàndards de qualitat.[3]

Amb la tecnologia en recuperació d'informació s'han creat sistemes de resum automàtic de documents[4] que requereixen un tractament de la informació digital en el processament del llenguatge natural.[5]

ReferènciesModifica

  1. UFNALSKA SB, Hartley J. 2009. How can we evaluate the quality of abstracts? European Science Editing 35(3):69-71.
  2. PINTO MOLINA, María. El resumen documental: paradigmas, modelos y métodos. 2ª ed. Madrid : Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2001. 382 p. (Biblioteca del libro). ISBN 84-89384-32-0
  3. AENOR (1990). Documentación. Preparación de resúmenes. UNE 50 103 90. Madrid: AENOR
  4. CLIMENT, S. (2001). “Sistemes de resum automàtic de documents”. Digit. Hum. Revista Digital d'Humanitats. ISSN 1575-2275
  5. LLORET, E.; Ferrández, O.; Muñoz, R.; Palomar, M. (2008). “Integración del reconocimiento de la implicación textual en tareas automaticas de resúmenes de textos”. Procesamiento del Lenguaje Natural (núm. 41, pàg. 183-190).