Rima

repetició de sons similars

La rima és la coincidència parcial o total d'uns sons als versos per produir un efecte de musicalitat. Pot donar-se en qualsevol posició del vers, si bé el més freqüent és que es produeixi al final i entre versos que no estiguin gaire allunyats, per mantenir la memòria de la cadència a la ment del receptor.

La rima pot ser consonant, si els sons repetits són exactes, o assonant, si només hi ha coincidència de les vocals. Hi ha diversos tipus de rimes segons les síl·labes afectades, en català es comença a comptar des de la síl·laba tònica de l'última paraula del vers.

És un recurs conegut des de l'antiguitat (homoioteleuton), si bé no va ocupar el lloc central que té ara a la poesia fins a l'Edat Mitjana; era un recurs que facilitava la memorització als trobadors i al públic. Abans, aquest paper estructural el feien els peus mètrics, combinacions de llargues i breus que atorgaven un ritme concret al vers.

Tipus de rimaModifica

Hi ha força maneres clàssiques no excloents de classificar les rimes. Entre les més conegudes hi trobem:

 • Rima que originalment significa «fissura» es una característica topològica utilitzada en l'àmbit de l'exogeologia.
 • Rima assonant: únicament coincideixen els sons vocàlics dels versos.
 • Rima consonant: la repetició de fonemes de l'última síl·laba és total.
 • Rima femenina: l'última paraula del vers és plana o esdrúixola.
 • Rima masculina: l'última paraula del vers és aguda.
 • Rima creuada, croada, encreuada, o de circularitat.
 • Rima encadenada és aquella que en una quarteta, estructura en què rimen el primer i el tercer vers, d'una banda, i el segon i el quart, de l'altra (ABAB)
 • Rima equívoca: la que es dóna a pesar d'una escriptura diferent de les paraules que rimen.
 • Rima falsa: la que fonèticament no es dóna tot i tenir la mateixa escriptura.
 • Rima externa.
 • Rima interna: la que es produeix entre les paraules de l'interior del vers.
 • Rima fàcil o pobra: la que abusa de terminacions freqüents de la llengua.
 • Rima maridada. Es produeix entre les rimes masculines i femenines d'una mateixa paraula i les respectives masculina i femenina d'una altra: bufó (a) bufona (b) rodó (a) rodona (b).
 • Rima visual.
Vegeu la categoria Rimes al Viccionari, amb una llista de mots sobre rimes.