Romanització Yale per al cantonès

La romanització Yale del cantonés (en anglès: Yale Romanization of Cantonese) va ser desenvolupada per Parker Po-fei Huang i Gerald P. Kok i publicada el 1970.[1] A diferència de la romanització de Yale del mandarí, és àmpliament utilitzat en llibres i diccionaris, especialment per als estudiants estrangers. La Universitat Yale, la Universitat de Tòquio i la Universitat de Colúmbia Britànica utilitzen aquesta romanització per a les seves classes de cantonès.[2][3]

Inicials

modifica
b[p]巴


p[pʰ]怕


m[m]媽


f[f]花


d[t]打


t[tʰ]他


n[n]那


l[l]啦


g[k]家


k[kʰ]卡


ng[ŋ]牙


h[h]蝦


gw[kʷ]瓜


kw[kʰʷ]誇


w[w]蛙


z[ts]渣


c[tsʰ]叉


s[s]沙


j[j]也


Coda
ø -i -o -m -n -ng - -t -k
Mitjà aa aa沙


aai[ai]晒


aau[au]筲


aam[am]三


aan[an]山


aang[aŋ]省


aap[ap]圾


aat[at]殺


aak[ak]客


a ai[ɐi]西


au[ɐo]收


am[ɐm]心


an[ɐn]新


ang[ɐŋ]生


ap[ɐp]十


at[ɐt]失


ak[ɐk]塞


iɛ些


ei[ei]四


eng[ɛŋ]聲


ek[ɛk]石


i ii司


iu[iu]消


im[im]閃


in[in]先


ing[ɪŋ]升


ip[ip]攝


it[it]舌


ik[ɪk]色


o oɔ蔬


oi[ɔi]鰓


ou[ou]酥


on[ɔn]看


ong[ɔŋ]康


ot[ɔt]割


ok[ɔk]各


o uu夫


ui[ui]灰


un[un]寛


ung[ʊŋ]風


ut[ut]闊


uk[ʊk]福


eu euœ靴


eui[ɵi]去


eun[ɵn]信


eung[œŋ]上


eut[ɵt]出


euk[œk]桌


yu yuy書


yun[yn]孫


yut[yt]雪


ø mm̩唔


ngŋ̩吳


Les finals m i ng poden ser usades com a nasals sil·làbiques independents.

 
Representació gràfica dels tons en cantonés.
Nombre Nom de to en espanyol Contorn Exemples
to marca to nombre
1 nivell alt 55 sān sant1
2 mig ascendent 35 sán sant2
3 nivell mitjà 33 sant sant3
4 sota descendent 21 sàhn sant4
5 sota ascendent 23 sáhn sant5
6 nivell baix 22 sahn sant6

Exemples

modifica
Tradicional Simplificat to marca to nombre
廣州話 广州话 Gwóngjāuwá Gwong2jau1wa2
粵語 粤语 Yuhtyúh Yut6yu5
你好 Néih hóu Nei5 hou2

Pronunciació d'un antic poema xinès:

春眠不覺曉,
處處聞啼鳥。
夜來風雨聲,
花落知多少?


Chēun mìhn bāt gok híu,
chyu chyu màhn tàih níuh.
yeh lòih fūng yúh sīng,
fā lohk jī dō síu?


Referències

modifica
  1. David Rossiter; Gibson Lam; Vivying Cheng (2005).
  2. Material didáctico de la Universidad de Columbia Británica:
  3. Material didáctico de la Universidad de Tokio: