Sèrie de Dirichlet

Una sèrie de Dirichlet (en honor del matemàtic alemany Gustav Dirichlet) és qualsevol sèrie de la forma

La sèrie de Dirichlet més famosa és la funció zeta de Riemann:

També és una sèrie de Dirichlet, per exemple,:

on μ(n) és la funció de Möbius, així com altres funcions relacionades amb la funció zeta.