Sèrie de dades

(S'ha redirigit des de: Sèrie sintètica)

Una sèrie de dades és un conjunt de valors, numèrics o no numèrics, generalment lligats a una seqüència temporal. Per exemple:

  • sèrie de dades pluviomètriques diàries: aquestes dades són directament observades a les estacions pluviomètriques o meteorològiques, poden ser anomenades també sèries primàries;
  • sèrie de dades pluviomètriques mensuals, es tracta d'una elaboració a partir de les dades primàries observades dia a dia a les estacions de mesurament;
  • sèrie de resultats numèrics obtinguts en un assaig de laboratori, en aquest cas pot no tenir una relació seqüencial.

En el cas que estigui lligat a una sèrie temporal, se li denomina sèrie de temps.

Exemple de sèrie de dades primàriesModifica

 
Exemple de sèrie de dades primària (Precipitacions diàries en una estació genèrica)

A la figura annexa es presenta un exemple de sèrie de dades primàries, consta de 365 números, i representa la sèrie de registres de precipitacions diàries durant tot un any en una estació pluviomètrica genèrica (en el cas particular, la unitat utilitzada és el mm).

Exemple de sèrie de dades secundàriesModifica

De la sèrie anterior, es poden calcular els totals mensuals, per a aquest cas són:

144; 129; 104; 100; 73; 31; 26; 56; 115; 144; 152; 158

el que constitueix una sèrie de dades secundàries, que per a l'exemple considerat, són les precipitacions mensuals a l'estació pluviomètrica l'any considerat.

Característiques d'una sèrie de dades numèriquesModifica

Les principals característiques estadístiques d'una sèrie de dades numèriques són:

  • Mitjana; en l'exemple considerat mitjana anual de precipitacions diàries

 

on

  = mitjana diària anual en mm.

  = precipitació del dia i en mm.


per al cas considerat en l'exemple seria:   mm/dia