Mòdul de Transport Síncron (Synchronous Transport Module). Unitat de transmissió bàsica de la jerarquia digital síncrona (SDH), corresponent al primer nivell bàsic.

És una trama de 2430 bytes, distribuïts en 9 files i 270 columnes. Les primeres nou columnes contenen únicament la informació de gestió i es distribueixen en tres camps:

Trama STM1

Les columnes restants (10-270) contenen càrrega útil. Normalment, es tracta d'un contenidor virtual de nivell 4 (VC-4) o de tres contenidors virtuals de nivell 3 (VC-3). Tot i així, a Europa només s'utilitzen els VC-4.

Un contenidor virtual VC-4 i el punter de la unitat administrativa conformen una unitat administrativa de nivell 4 (AU-4). Per tant, es genera una trama STM-1 afegint a una AU-4 les tares RSOH i MSOH que li corresponguin.

La duració d'una trama STM-1 és de 125 μs i es transmeten a 155.520 Kbps mitjançant interfícies elèctriques o òptiques.