Sac embrional

El sac embrional, és la part del primordi seminal que porta les cèl·lules embrionals femenines dels vegetals.

Sac embrional dins d'un primordi seminal; gametòfit femení en angiospermes.
  • En les angiospermes, la cèl·lula mare es divideix tres vegades per mitosi, per formar un sac embrional amb vuit nuclis haploides: la oòsfera, dos nuclis pol·lars o cèl·lules polars, dos cèl·lules sinèrgides i tres antípodes, que es transformen en sis, atès que les cèl·lules polars formen una cèl·lula binucleada. La nucel·la té la posició central i envolta el sac embrional. En aquest grup es correspon a gametòfit femení.

BibliografiaModifica

Aguilella, Antoni; Puche, Felisa. Diccionari de botànica. Col·lecció: Educació (sèrie materials). Publicacions de la Universitat de València, 2004. ISBN 9788437059150.