Sariya fou una regió del país dels kashka, al nord-est de l'Àsia Menor, que rebia el seu nom d'un riu, situada prop de la fortalesa d'Almina, restablerta pel rei Subiluliuma I.