Secretaria General Tècnica del Ministeri de l'Interior

La Secretaria General Tècnica del Ministeri de l'Interior és un òrgan d'aquest ministeri que depèn orgànicament de la Subsecretaria d'Interior.

Infotaula d'organitzacióSecretaria General Tècnica del Ministeri de l'Interior
Dades
Tipusagència governamental Modifica el valor a Wikidata
Història
Creació1977
Activitat
ÀmbitEspanya Espanya
Governança corporativa
Ministeri de l'InteriorFernando Grande-Marlaska Gómez
Secretari general tècnicJuan Antonio Puigserver Martínez[1]

Funcions modifica

Les funcions de la Secretaria General Tècnica es regulen en l'article 8 del Reial decret 770/2017:[2]

 • L'informe preceptiu i la tramitació de disposicions generals en les matèries pròpies del Departament i la gestió per a la seva publicació.
 • L'elaboració dels projectes normatius del Departament, quan així se li encomani expressament, i l'assessorament als alts càrrecs respecte de l'aplicació normativa.
 • L'elaboració d'estudis i informes i la preparació de la documentació sobre quants assumptes siguin sotmesos a la deliberació del Consell de Ministres, de les Comissions Delegades del Govern i de la Comissió General de Secretaris d'Estat i Subsecretaris.
 • La coordinació de les propostes del Departament per al Pla Anual Normatiu de l'Administració General de l'Estat, així com la coordinació de l'informe anual d'avaluació normativa i de compliment de les propostes incloses en aquest Pla.
 • La coordinació de les relacions del Departament amb el Defensor del Poble.
 • El seguiment dels actes i disposicions de les Comunitats Autònomes, les relacions de cooperació amb aquestes, i la coordinació de les relacions dels diferents òrgans directius del Departament amb les Administracions autonòmiques i del procés de transferències d'aquests òrgans directius, en les matèries pròpies de la competència d'aquest Ministeri.
 • La tramitació dels convenis de col·laboració que hagin de subscriure's en l'àmbit del Ministeri de l'Interior.
 • La coordinació i el seguiment de la transposició de les directives comunitàries i altres instruments jurídics de la Unió Europea a l'ordenament jurídic intern que siguin responsabilitat del Ministeri de l'Interior; l'elaboració de les respostes dels procediments d'infracció oberts contra Espanya en la seva fase precontenciosa, i l'informe dels convenis internacionals en les matèries pròpies de la competència d'aquest Departament.
 • La tramitació i proposta de resolució dels recursos administratius i dels procediments de revisió d'ofici dels actes administratius.
 • La tramitació i proposta de resolució de reclamacions de responsabilitat patrimonial de l'Administració.
 • La substanciació i proposta de resolució dels conflictes d'atribucions entre òrgans del Departament.
 • La gestió del Registre Nacional d'Associacions, la inscripció de les associacions d'àmbit estatal, així com la instrucció dels expedients i la formulació de les propostes necessàries per a la declaració d'utilitat pública d'associacions.
 • La coordinació i realització de les estadístiques del Departament, sense perjudici de les competències dels diferents òrgans superiors i directius, així com del Institut Nacional d'Estadística.
 • La proposta de programa editorial del Departament, així com l'edició i distribució de les seves publicacions.
 • L'organització i direcció de les biblioteques i centres de documentació del Departament.
 • L'adreça i coordinació del Sistema d'Arxius del Ministeri de l'Interior, constituït per l'Arxiu General, les Seccions dependents d'ell i els altres arxius de gestió, així com de la política de gestió de documents electrònics i l'arxiu electrònic únic del Departament.
 • Les funcions que la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i les seves disposicions de desenvolupament atribueixen a les unitats d'informació, en l'àmbit del Ministeri de l'Interior.
 • La direcció i coordinació de les oficines d'informació i atenció al ciutadà del Ministeri i el suport documental i tècnic a les mateixes, així com l'actualització de la base de dades d'informació administrativa del Departament.
 • L'adreça de la Unitat Central de Queixes i Suggeriments del Departament i la coordinació de les seves unitats sectorials de queixes i suggeriments.
 • L'exercici de les funcions pròpies en matèria d'igualtat a les quals es refereix l'article 77 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Estructura modifica

La Secretaria General Tècnica està integrada per les següents unitats amb nivell orgànic de subdirecció general:

 • La Subsecretaria General Tècnica.
 • La Subdirecció General de Recursos.
 • La Subdirecció General d'Associacions, Arxius i Documentació.

Llista de Secretaris generals tècnics modifica

 • Juan Antonio Puigsever Martínez (2012-)
 • María Ángeles González García (2006-2012)
 • María Victoria San José Villacé (2004-2006)
 • Félix Fernando Manzanedo González (2002-2004)
 • Eugenio López Álvarez (2001-2002)
 • Fernando Benzo Sainz (2000-2001)
 • Rafael Ramos Gil (1996-2000)
 • Miguel Angel Montañés Pardo (1993-1996)
 • Víctor Moreno Catena (1988-1993)
 • David León Blanco (1987-1988)
 • María del Carmen Briones González (1982-1987)
 • Luis Antonio Villamayor Alonso (1980-1982)
 • Enrique Santín Díaz (1979-1980)
 • Juan Alfonso Santamaría Pastor (1977-1979)

Referències modifica