Les inflorescències cimoses són una mostra a petita escala de ramificació simpòdica.

La ramificació simpòdica és un tipus de ramificació lateral en la qual l'àpex vegetatiu dels successius eixos principals creix de manera limitada, i el creixement és prosseguit per gemmes laterals.