Sintagma adverbial

Un sintagma adverbial (S.adv.) és un sintagma el nucli del qual és un adverbi, o una locució adverbial com "tard" o "molt ràpidament". Acostuma a realitzar la funció de complement circumstancial. L'adverbi que fa de nucli pot estar modificat per un altre adverbi o bé portar un complement, usualment en forma de sintagma preposicional.