Sistema de transmissió

En sistema de transmissió és un conjunt d'elements interconectats que s'utilitza en telecomunicació per transmetre un senyal d'un lloc a un altre. El senyal transmès pot ser elèctric, òptic o de radiofreqüència.

Alguns sistemes de transmissió estan dotats de repetidors que amplifiquen el senyal abans de tornar a retransmetre-l. En el cas de senyals digitals aquests repetidors reben el nom de regeneradors, ja que el senyal, deformat i atenuat pel seu pas a través del medi de transmissió, és reconstruït i conformat abans de ser retransmès de nou. Els elements bàsics de qualsevol sistema de transmissió són la parella multiplexor/demultiplexor, que poden ser analògics o digitals, els equips terminals de línia i si s'escau, els repetidors o regeneradors.

Els multiplexors poden ser de divisió de freqüència o de divisió de temps. L'equip terminal de línia consta dels elements necessaris per adaptar els multiplexors al medi de transmissió, siga aquest un conductor metàl·lic, fibra òptica o l'espai radioelèctric. En l'equip terminal s'inclouen, a més, els elements de supervisió de repetidors o regeneradors i, si cal, l'equip necessari per alimentar elèctricament (telealimentar) aquests repetidors o regeneradors intermedis quan això es fa a través dels propis conductors metàl·lics de senyal.

En els equips de transmissió que usen la Jerarquia Digital Síncrona (SDH) aquestes funcions de supervisió i adaptació al medi, generalment òptic, estan concentrades.[Cal aclariment]

Vegeu tambéModifica