Sorció és un procés físic i químic pel qual una substància s'uneix a una altra. Els casos específics de sorció es tracten en els següents articles:

Mecanisme d'absorció gas-líquid (a) i adsorció líquid–sòlid (b). Les esferes blaves són molècules de solut.

El revers de sorció és desorció.

ReferènciesModifica

  1. Crini, edited by Grégorio; Badot, Pierre-Marie. Sorption processes and pollution : conventional and non-conventional sorbents for pollutant removal from wastewaters. Besançon: Presses universitaires de Franche-Comté, 2010, p. 43. ISBN 2848673044.