Sotsdiaca

El sotsdiaca és un eclesiàstic per sota del diaca que ha rebut el sotsdiaconat. La seva funció principal és llegir durant la missa i purificar les reliquies sagrades.

Va ser suprimit el 1972 per Pau VI.

Els graus tradicionals de l'orde sagramental al catolicisme
Els ordes menors Porter Lector Exorcista Acòlit
Els ordes majors Sotsdiaca Diaca Prevere Bisbe