Subdirecció General (Espanya)

La Subdirecció General a Espanya és una divisió d'una Direcció General. Al càrrec de la subdirecció general hi ha el subdirector general, que està sota la supervisió del director general o òrgan del qual en depén. El subdirector general és nomenat i cessat pel ministre o secretari d'estat del qual en depenga, sent requerit que siga un funcionari de carrera.[1]

Les seues funcions són les d'executar projectes o activitats que se li assignen i gestionar els assumptes de la seua competència.[2]

Referències modifica

  1. Rebollo Delgado, Lucrecio; Pais Rodríguez, Ramón. Introducción al derecho I (Derecho público). Madrid: Dykinson, 2004, p. 238. ISBN 84-9772-331-7. 
  2. Pérez de Lama, Ernesto (dir.). Manual del Estado Español 1999. Madrid: LAMA, 1998, p. 132. ISBN 84-930048-0-4.