Subratllat

Text neerlandès amb paraules subratllades

El subratllat consisteix a distingir les idees principals i les secundàries d'un text, per això és bo fer una segona lectura i un cop localitzades es marquen les idees principals.

A més es distingiran les paraules clau anotant-les al marge del text. No cal utilitzar més de dos colors en fer el subratllat i també es pot substituir la ratlla per parèntesis o claudàtors que emmarcaran les frases o els paràgrafs més rellevants.