Taller d'escriptura

L'expressió taller d'escriptura designa generalment un entrenament a l'escriptura amb l'objectiu de desenvolupar la creativitat dels participants. Sota la conducció d'un coordinador/a o animador/a, es proposen vies d'experimentació literària (també anomenades "consignes" o "proposicions") que impulsen els assistents a escriure els seus propis textos. Normalment les consignes són orals, però també es pot recórrer a un text, a imatges (fotografies, quadres...), músiques, objectes, una passejada...

Els tallers d'escriptura es poden oferir com a cursos independents, per exemple els organitzats per un centre cívic o cultural o com a part de programes més amplis, com per exemples l'assignatura d'escriptura creativa als graus de literatura del món anglosaxó o determinats crèdits variables d'educació secundària, com a complement de l'assignatura de llengua.

Etapes del taller d'escripturaModifica

  1. Es crea una situació d'escriptura a partir de la proposta d'una consigna feta per l'animador o animadora.
  2. Es deixa un temps perquè els participants puguin crear els seus textos, en solitari o en grup (depenent de la consigna)
  3. Lectura dels textos en veu alta
  4. Comentari dels textos llegits i reflexió sobre la sessió d'escriptura.

BibliografiaModifica

  • Boniface, Claire. Les ateliers d'écriture. Éditions Retz, París, 1992
  • Kohan, Silvia Adela. Taller de escritura: el método. Alba editorial, 2004