Taruisa/*Tarhuisa ( pel nom de dios hitita Taru/Tarhui) fou el nom hitita de Troia. Fou sotmesa per Tudhalias II, i llavors no era part de Wilusa sinó de la confederació d'Asuwa.

Vegeu: Wilusa