Taula de potencials estàndards de reducció

El potencial de reducció s'utilitza per determinar el potencial electroquímic o el potencial d'un elèctrode d'una cel·la electroquímica o d'una cel·la galvànica.

Aquests potencials de reducció venen donats en volts respecte d'un elèctrode estàndard d'hidrògen. Els valors dels potencials estàndards de reducció que es presenten a la taula han estat presos a una temperatura de 298 K, una pressió de 100 KPa i en una solució aquosa amb una concentració d'1 mol.[1][2][3][4]

Mitja reacció Eo (V)
Li+(aq) + e → Li(s) −3.05
Rb+(aq) + e → Rb(s) −2.98
K+(aq) + e → K(s) −2.93
Cs+(aq) + e → Cs(s) −2.92
Ba2+(aq) + 2e → Ba(s) −2.91
Sr2+(aq) + 2e → Sr(s) −2.89
Ca2+(aq) + 2e → Ca(s) −2.76
Na+(aq) + e → Na(s) −2.71
Mg2+(aq) + 2e → Mg(s) −2.38
H₂ + 2e → 2H −2.25
Be2+(aq) + 2e → Be(s) −1.85
Al3+(aq) + 3e → Al(s) −1.68
Ti2+(aq) + 2e → Ti(s) −1.63
TiO(s) + 2H+ + 2e → Ti(s) + H₂O −1.31
Ti₂O₃(s) + 2H+ + 2e → 2TiO(s) + H₂O −1.23
Ti3+(aq) + 3e → Ti(s) −1.21
Mn2+(aq) + 2e → Mn(s) −1.18
V2+(aq) + 2e → V(s) −1.13
Sn(s) + 4H+ + 4e → SnH₄(g) −1.07
SiO₂(s) + 4H+ + 4e → Si(s) + 2H₂O −0.91
B(OH)₃(aq) + 3H+ + 3e → B(s) + 3H₂O −0.89
TiO2+(aq) + 2H+ + 4e → Ti(s) + H₂O −0.86
2 H₂O(l) + 2e → H₂(g) + 2 OH(aq) −0.83
Zn2+(aq) + 2e → Zn(s) −0.76
Cr3+(aq) + 3e → Cr(s) −0.74
Au(CN)₂(aq) + e → Au(s) +2 CN(aq) −0.60
2TiO₂(s) + 2H+ + 2e → Ti₂O₃(s) + H₂O −0.56
Ga3+(aq) + 3e → Ga(s) −0.53
H₃PO₂(aq) + H+ + e → P(s) + 2H₂O −0.51
H₃PO₃(aq) + 3H+ + 3e → P(s) + 3H₂O −0.50
H₃PO₃(aq) + 2H+ + 2e → H₃PO₂(aq) + H₂O −0.50
Fe2+(aq) + 2e → Fe(s) −0.44
2CO₂(g) + 2H+(aq) + 2e → HOOCCOOH(aq) −0.43
Cr3+(aq) + e → Cr2+(aq) −0.42
2H+ + 2e → H₂ −0.41
Cd2+(aq) + 2e → Cd(s) −0.40
PbSO₄(s) + 2e → Pb(s) +SO₄2-(aq) −0.36
GeO₂(s) + 2H+ + 2e → GeO(s) + H₂O −0.37
In3+(aq) + 3e → In(s) −0.34
Tl+(aq) + e → Tl(s) −0.34
Ge(s) + 4H+ + 4e → GeH₄(g) −0.29
Co2+(aq) + 2e → Co(s) −0.28
H₃PO₄(aq) + 2H+ + 2e → H₃PO₃(aq) + H₂O −0.28
V3+(aq) + e → V2+(aq) −0.26
Ni2+(aq) + 2e → Ni(s) −0.25
As(s) + 3H+ + 3e → AsH₃(g) −0.23
MoO₂(s) + 4H+ + 4e → Mo(s) + 2H₂O −0.15
Si(s) + 4H+ + 4e → SiH₄(g) −0.14
Sn2+(aq) + 2e → Sn(s) −0.13
O₂(g) + H+ + e → HO₂(aq) −0.13
Pb2+(aq) + 2e → Pb(s) −0.13
WO₂(s) + 4H+ + 4e → W(s) −0.12
CO₂(g) + 2H+ + 2e → HCOOH(aq) −0.11
Se(s) + 2H+ + 2e → H₂Se(g) −0.11
CO₂(g) + 2H+ + 2e → CO(g) + H₂O −0.11
SnO(s) + 2H+ + 2e → Sn(s) + H₂O −0.10
SnO₂(s) + 2H+ + 2e → SnO(s) + H₂O −0.09
WO₃(aq) + 6H+ + 6e → W(s) −0.09
P(s) + 3H+ + 3e → PH₃(g) −0.06
HCOOH(aq) + 2H+ + 2e → HCHO(aq) + H₂O −0.03
2H+(aq) + 2e → H₂(g) 0.00
H₂MoO₄(aq) + 6H+ + 6e → Mo(s) + 4H₂O +0.11
Ge4+(aq) + 4e → Ge(s) +0.12
C(s) + 4H+ + 4e → CH₄(g) +0.13
HCHO(aq) + 2H+ + 2e → CH₃OH(aq) +0.13
S(s) + 2H+ + 2e → H₂S(g) +0.14
Sn4+(aq) + 2e → Sn2+(aq) +0.15
Cu2+(aq) + e → Cu+(aq) +0.16
HSO₄(aq) + 3H+ + 2e → 2H₂O(l) + SO₂(aq) +0.16
SO₄2−(aq) + 4H+ + 2e → 2H₂O(l) + SO₂(aq) +0.17
SbO+ + 2H+ + 3e → Sb(s) + H₂O +0.20
H₃AsO₃(aq) + 3H+ + 3e → As(s) + 3H₂O +0.24
GeO(s) + 2H+ + 2e → Ge(s) + H₂O +0.26
Bi3+(aq) + 3e → Bi(s) +0.32
VO2+(aq) + 2H+ + e → V3+(aq) +0.34
Cu2+(aq) + 2e → Cu(s) +0.34
[Fe(CN)₆]3−(aq) + e → [Fe(CN)₆]4−(aq) +0.36
O₂(g) + 2H₂O(l) + 4e → 4OH(aq) +0.40
H₂MoO₄ + 6H+ + 3e → Mo3+(aq) +0.43
CH₃OH(aq) + 2H+ + 2e → CH₄(g) + H₂O +0.50
SO₂(aq) + 4H+ + 4e → S(s) + 2H₂O +0.50
Cu+(aq) + e → Cu(s) +0.52
CO(g) + 2H+ + 2e → C(s) + H₂O +0.52
I₂(s) + 2e → 2I(aq) +0.54
I₃(aq) + 2e → 3I(aq) +0.54
[AuI₄](aq) + 3e → Au(s) + 4I(aq) +0.56
H3AsO₄(aq) + 2H+ + 2e → H₃AsO₃(aq) + H₂O +0.56
[AuI₂](aq) + e → Au(s) + 2I(aq) +0.58
MnO₄(aq) + 2H₂O(l) + 3e → MnO₂(s) + 4 OH(aq) +0.59
S₂O₃2− + 6H+ + 4e → 2S(s) + 3H₂O +0.60
H₂MoO₄(aq) + 2H+ + 2e → MoO₂(s) + 2H₂O +0.65
O₂(g) + 2H+ + 2e → H₂O₂(aq) +0.70
Tl3+(aq) + 3e → Tl(s) +0.72
H₂SeO₃(aq) + 4H+ + 4e → Se(s) + 3H₂O +0.74
Fe3+(aq) + e → Fe2+(aq) +0.77
Hg₂2+(aq) + 2e → 2Hg(l) +0.80
Ag+(aq) + e → Ag(s) +0.80
NO₃(aq) + 2H+(aq) +e → NO₂(g) + H₂O(l) +0.80
[AuBr₄](aq) + 3e → Au(s) + 4Br(aq) +0.85
Hg2+(aq) + 2e → Hg(l) +0.85
MnO₄(aq) + H+ + e → HMnO₄(aq) +0.90
2Hg2+(aq) + 2e → Hg₂2+(aq) +0.91
[AuCl₄](aq) + 3e → Au(s) + 4Cl(aq) +0.93
MnO₂(s) + 4H+ + e → Mn3+(aq) + 2H₂O +0.95
[AuBr₂](aq) + e → Au(s) + 2Br(aq) +0.96
Br₂(l) + 2e → 2Br(aq) +1.07
Br₂(aq) + 2e → 2Br(aq) +1.09
IO₃(aq) + 5H+ + 4e → HIO(aq) + 2H₂O +1.13
[AuCl₂](aq) + e → Au(s) + 2Cl(aq) +1.15
HSeO₄(aq) + 3H+ + 2e → H₂SeO₃(aq) + H₂O +1.15
Ag₂O(s) + 2H+ + 2e → 2Ag(s) +1.17
ClO₃(aq) + 2H+ + e → ClO₂(g) + H₂O +1.18
ClO₂(g) + H+ + e → HClO₂(aq) +1.19
2IO₃(aq) + 12H+ + 10e → I₂(s) + 6H₂O +1.20
ClO₄(aq) + 2H+ + 2e → ClO₃(aq) + H₂O +1.20
O₂(g) + 4H+ + 4e → 2H₂O +1.23
MnO₂(s) + 4H+ + 2e → Mn2+(aq) + 2H₂O +1.23
Tl3+(aq) + 2e → Tl+(s) +1.25
Cl₂(g) + 2e → 2Cl(aq) +1.36
Cr₂O₇2−(aq) + 14H+ + 6e → 2Cr3+(aq) + 7H₂O +1.36
CoO₂(s) + 4H+ + e → Co3+(aq) + 2H₂O +1.42
2HIO(aq) + 2H+ + 2e → I₂(s) + 2H₂O +1.44
BrO₃(aq) + 5H+ + 4e → HBrO(aq) + 2H₂O +1.45
2BrO₃ + 12H+ + 10e → Br₂(l) + 6H₂O +1.48
2ClO₃ + 12H+ + 10e → Cl₂(g) + 6H₂O +1.49
MnO₄(aq) + 8H+ + 5e → Mn2+(aq) + 4H₂O +1.51
HO₂ + H+ + e → H₂O₂(aq) +1.51
Au3+(aq) + 3e → Au(s) +1.52
NiO₂(s) + 4H+ + 2e → Ni2+(aq) +1.59
2HClO(aq) + 2H+ + 2e → Cl₂(g) + 2H₂O +1.63
Ag₂O₃(s) + 6H+ + 4e → 2Ag+(aq) + 3H₂O +1.67
HClO₂(aq) + 2H+ + 2e → HClO(aq) + H₂O +1.67
Pb4+(aq) + 2e → Pb2+(aq) +1.69
MnO₄(aq) + 4H+ + 3e → MnO₂(s) + 2H₂O +1.70
H₂O₂(aq) + 2H+ + 2e → 2H₂O +1.76
AgO(s) + 2H+ + e → Ag+(aq) + H₂O +1.77
Au+(aq) + e → Au(s) +1.83
BrO₄(aq) + 2H+ + 2e → BrO₃(aq) + H₂O +1.85
Co3+(aq) + e → Co2+(aq) +1.92
Ag2+(aq) + e → Ag+(aq) +1.98
S₂O₈2- + 2e → 2SO₄2- +2.07
HMnO₄(aq) + 3H+ + 2e → MnO₂(s) + 2H₂O +2.09
F₂(g) + 2e → 2F(aq) +2.87
F₂(g) + 2H+ + 2e → 2HF(aq) +3.05

Referències

modifica
  1. Milazzo, G., Caroli, S., and Sharma, V. K. (1978). Tables of Standard Electrode Potentials (Wiley, Chichester).
  2. Bard, A. J., Parsons, R., and Jordan, J. (1985). Standard Potentials in Aqueous Solutions (Marcel Dekker, New York).
  3. Bratsch, S. G. (1989). Journal of Physical Chemistry Reference Data Vol. 18, p. 1–21.
  4. Vanysek, Petr (2006). "Electrochemical Series," in Handbook of Chemistry and Physics: 87th Edition Arxivat 2017-07-24 a Wayback Machine. (Chemical Rubber Company).

Vegeu també

modifica