La tenacitat és la resistència que presenta un mineral a trencar-se o a deformar-se. Segons la tenacitat, els minerals es divideixen en sis grups, de grau més petit a més gran: fràgil, mal·leable, sèctil, dúctil, flexible i elàstic.

Els materials tenaços són capaços d'absorbir molta energia cinètica de l'objecte que provoca el xoc i la transformen en deformació plàstica o elàstica, evitant el trencament. Els materials fràgils es trenquen sense deformació quan són sotmesos a un xoc i no absorbeixen energia cinètica. En ciència de materials, la tenacitat és l'energia de deformació total que és capaç d'absorbir o acumular un material abans d'arribar a la ruptura en condicions d'impacte, per acumulació de dislocacions. Es deu principalment al grau de cohesió entre molècules. En mineralogia la tenacitat és la resistència que oposa un mineral o un altre material a ser trencat, molt, doblegat, estripat o suprimit.

Cal notar que per a un material viscoelàstic aquesta energia dependria de l'evolució de velocitat deformació, mentre que a materials elastoplàstics és independent d'ells.

Mesura de la tenacitat

modifica
 
Relació entre l'esforç i la deformació. La resiliència és l'àrea sota la corba a la zona verda, la tenacitat l'àrea conjunta sota la corba en les zones verda i groga.

Si se sotmet una proveta de secció constant a un assaig de tracció quasiestàtic la tenacitat pot mesurar-se com:

 

on:

  és la tensió màxima del material
  és la deformació màxima del material
  és la deformació de trencament del material

Per definició la tenacitat és sempre més gran que la resiliència:

 

Atès que  

 

Temes relacionats

modifica

Altres propietats dels materials que no han de ser confoses amb la tenacitat, es refereixen al fet que un mineral pot ser:

  • Fràgil: Qualitat d'un material de trencar-se, en ser sotmès a un esforç, gairebé sense patir deformacions.
  • Mal·leable: Qualitat d'un mineral relativa a la facilitat de conformar-se en fulles primes per percussió.
  • Resilient: Qualitat d'un material per absorbir energia de deformació per unitat de volum.
  • Sèctil: Qualitat d'un mineral relativa a la facilitat per tallar en encenalls prims amb un ganivet.
  • Dúctil: Qualitat d'un mineral relativa a la facilitat d'estirar en forma de fils.
  • Flexible: Qualitats d'uns minerals relatius a la facilitat per ser doblats, però sense recuperar la seva forma original una vegada que acaba la càrrega que el deformava.
  • Elàstic: Qualitat d'un mineral relativa a la facilitat per recobrar la seva forma primitiva en ser retirada la força que l'ha deformat.