Teorema de Jordan-Hölder

En matemàtiques i més precisament en teoria de grups el teorema de Jordan-Hölder estableix les propietats que compleixen les successions estrictament creixents màximes de subgrups d'un grup finit. Porta aquest nom en honor dels matemàtics Camille Jordan i Otto Hölder.

DefinicióModifica

Sigui G un grup finit. Es diu successió de Jordan-Hölder una successió G0, G1, ..., Gn de grups tal que:

 • G0 és el grup nul i Gn és G
 • Gi està estrictament inclòs en Gi+1
 • Gi és un subgrup normal de Gi+1

Una successió d'aquest tipus es diu que és màxima quan no es pot introduir cap grup entremig d'altres dos.[1]

ExemplesModifica

 • Per a tot grup finit G (excepte el grup nul), la successió {e}, G és una successió de Jordan-Hölder. Només és màxima si G és simple.
 •   és una successió de Jordan-Hölder màxima.
 • Un grup és resoluble quan admet una successió de Jordan-Hölder on tots els quocients (Gi+1/Gi) són commutatius i, si la successió és màxima, els grups quocients són cíclics i de primer ordre. És aquesta última afirmació la que fa servir Galois per demostrar que resoluble és equivalent a resoluble per radicals.

El teorema de Jordan-HölderModifica

Sia G un grup finit, llavors :

 • G admet pel capbaix una successió de Jordan-Hölder.
 • Totes les successions màximes tenen la mateixa longitud.
 • Els quocients són els mateixos però poden presentar-se en un ordre diferent.

ExemplesModifica

 • Pel grup de nombres mòdul 6, es tenen les dues successions màximes següents :
  •  
  •  

Els quocients de les quals són Z/3Z i després Z/2Z per la primera i Z/2Z i després Z/3Z per la segona.

GeneralitzacióModifica

En el marc de les categories (o estructures), es pot generalitzar el concepte de les successions de Jordan-Hölder reemplaçant les inclusions pels monomorfismes (o funcions injectives) que permeten tenir un quocient. Però no es té per força el teorema de Jordan-Hölder.

 • Així en el marc dels espais vectorials una bandera és una successió de Jordan-Hölder màxima, tal que els quocients són cada vegada un espai vectorial de dimensió 1. El teorema és vàlid i la mida d'una successió màxima és la dimensió de l'espai vectorial.

ReferènciesModifica

 1. Sebastián Xambó Descamps; Félix Delgado; Concha Fuertes Introducción al álgebra. Editorial Complutense, 1993, p. 115–. ISBN 978-84-7491-428-3. 

Enllaços externsModifica

(anglès) Podria Jordan haver demostrat el teorema de Jordan-Hölder? pet Dirk Schlimm