Teorema de la tangent

En trigonometria, el teorema de la tangent és una fórmula que relaciona les longituds dels tres costats d'un triangle i les tangents dels seus angles.

Fig. 1 - Un triangle.

A la Figura 1, a, b, i c són les longituds dels tres costats del triangle, i α, β, i γ són els angles oposats a aquestes tres cares respectivament. El teorema de la tangent estableix que

Tot i que el teorema de la tangent no és tan conegut com el teorema del sinus o el teorema del cosinus, és exactament igual d'útil, i es pot fer servir en qualsevol dels casos on es coneixen dos costats i un angle o quan es coneixen dos angles i un costat.

Demostració

modifica

Per a demostrar el teorema de la tangent es pot començar amb el teorema del sinus:

 

Anomenant q al resultat d'aquest quocient, es té  ,  , per tant

 

Fent servir la fórmula de Simpson

 

amb   i   s'obté

 

Vegeu també

modifica