Teràpia cel·lular

La teràpia cel·lular consisteix en el subsministrament de cèl·lules en un teixit biològic per tractar una malaltia, particularment i sobretot, una d'hereditària. També hi ha estudis per a tractament de malalties adquirides i fins i tot de càncer.

Es pot considerar que hi ha dos grans tipus de teràpies cel·lulars:

  • Ús de cèl·lules mare que puguin substituir les mateixes cèl·lules d'un teixit o òrgan.
    • Exemple: cèl·lules hematopoiètiques pluripotencials que substitueixin el moll de l'os.
  • Ús de cèl·lules sanes que puguin produir una substància necessitada per l'organisme.

En el cas de fer servir altres cèl·lules que les mare es pot fer necessària l'enginyeria genètica per a fer teràpia gènica ex vivo. En el cas de xenotransplantaments és ineludible que es facin servir animals transgènics.