Tesita fou una ciutat hitita del nord que era en mans dels kashka en el segle xiv aC, i que fou saquejada pel rei Subiluliuma I en la part final del seu regnat.