La timologia (de l'anglès Thymology) és l'estudi de les causes mentals de l'acció humana al llarg de la història. De vegades s'usa com a sinònim d'història econòmica informada per la praxeologia.[1] Mentre que la praxeologia estudia el comportament intencional de l'home i les conseqüències d'aquest comportament, no tracta d'examinar les causes psicològiques d'aquest comportament.[2] La timologia és l'estudi dels aspectes humans que precedeixen a provocar un comptament humà amb propòsit. La timologia és una de les dues ciències "inventades, o almenys anomenades" per Ludwig von Mises, la praxeologia és l'altra.[3][4]

Vegeu també modifica

Referències modifica

  1. Walter Block, Austrian Thymologists Who Predicted the Housing Bubble
  2. Lavoie, Don and Storr, Virgil Henry, Distinction or Dichotomy: Rethinking the Line between Thymology and Praxeology (January 7, 2011). Review of Austrian Economics, Vol. 24, No. 2, p. 213, 2011. Available at SSRN:
  3. Sunwall, Mark R. Towards a Thymology of Tyranny
  4. von Mises, Ludwig The Ultimate Foundation of Economic Science