Isòtops del tori

(S'ha redirigit des de: Tori-232)

El tori (Th) natural no té cap isòtop estable, tot i que en té un de relativament estable, el 232Th amb un període de semidesintegració de 14.000 milions d'anys. Pràcticament tot el tori natural és 232Th, i per tant es considera el tori com a element monoisotopic. S'han caracteritzat 27 radioisòtops, el més estable dels quals és el 232Th, seguit del 230Th amb un període de semidesintegració de 75.380 anys, el 229Th amb un període de semidesintegració de 7.340 anys i el 228Th amb un període de semidesintegració d'1,92 anys. Tota la resta d'isòtops radioactius tenen períodes de semidesintegració menors a 30 dies i la majoria d'ells menors a deu minuts

El tori presenta un isòmer nuclear amb una energia d'excitació remarcablement baixa[1] de 7.6 ± 0.5 eV.[2]

Els isòtops de tori de la cadena de desintegració de l'actini, el tori i l'urani es coneixien com :

  • radio-actini: 227Th
  • radio-tori: 228Th
  • ioni: 230Th
  • urani Y: 231Th
  • urani X1: 234Th

Massa atòmica estàndard: 232,03806(2) u

Símbol del
núclid
Z(p) N(n)  
massa isotòpica(u)
 
període de
semidesintegració
Espín
nuclear
composició
isotòpics
representativa
(fracció molar)
rang de variació
natural
(fracció molar)
energia d'excitació
209Th 90 119 209.01772(11) 7(5) ms [3.8(+69-15)] 5/2-#
210Th 90 120 210.015075(27) 17(11) ms [9(+17-4) ms] 0+
211Th 90 121 211.01493(8) 48(20) ms [0.04(+3-1) s] 5/2-#
212Th 90 122 212.01298(2) 36(15) ms [30(+20-10) ms] 0+
213Th 90 123 213.01301(8) 140(25) ms 5/2-#
214Th 90 124 214.011500(18) 100(25) ms 0+
215Th 90 125 215.011730(29) 1.2(2) s (1/2-)
216Th 90 126 216.011062(14) 26.8(3) ms 0+
216m1Th 2042(13) keV 137(4) µs (8+)
216m2Th 2637(20) keV 615(55) ns (11-)
217Th 90 127 217.013114(22) 240(5) µs (9/2+)
218Th 90 128 218.013284(14) 109(13) ns 0+
219Th 90 129 219.01554(5) 1.05(3) µs 9/2+#
220Th 90 130 220.015748(24) 9.7(6) µs 0+
221Th 90 131 221.018184(10) 1.73(3) ms (7/2+)
222Th 90 132 222.018468(13) 2.237(13) ms 0+
223Th 90 133 223.020811(10) 0.60(2) s (5/2)+
224Th 90 134 224.021467(12) 1.05(2) s 0+
225Th 90 135 225.023951(5) 8.72(4) min (3/2)+
226Th 90 136 226.024903(5) 30.57(10) min 0+
227Th 90 137 227.0277041(27) 18.68(9) d 1/2+
228Th 90 138 228.0287411(24) 1.9116(16) a 0+
229Th 90 139 229.031762(3) 7.34(16)E+3 a 5/2+
229mTh 0.0076(5) keV 70(50) h 3/2+
230Th 90 140 230.0331338(19) 7.538(30)E+4 a 0+
231Th 90 141 231.0363043(19) 25.52(1) h 5/2+
232Th 90 142 232.0380553(21) 1.405(6)E+10 a 0+ 1.0000
233Th 90 143 233.0415818(21) 21.83(4) min 1/2+
234Th 90 144 234.043601(4) 24.10(3) d 0+
235Th 90 145 235.04751(5) 7.2(1) min (1/2+)#
236Th 90 146 236.04987(21)# 37.5(2) min 0+
237Th 90 147 237.05389(39)# 4.8(5) min 5/2+#
238Th 90 148 238.0565(3)# 9.4(20) min 0+
  • Es coneixen mostres geològicament excepcionals en les que la composició es troba per sota d'aquests valors. La incertesa de la massa atòmica pot excedir els valors en aquells casos.
  • Els valors marcats amb # no estan derivats únicament de dades experimentals, sinó que en part es basen en tendències sistemàtiques. Els espins amb arguments d'assignació febles es troben entre parèntesis.
  • Les incerteses es troben en forma concisa entre parèntesis després dels últims dígits corresponents. Els valors d'incertesa indiquen una desviació estàndard, tret de la composició isotòpica i la massa atòmica estàndard de la IUPAC, que utilitzen incerteses expandides.

Referències

modifica


Index de pàgines d'isòtops · Taula de núclids
Isòtop més lleuger Isòtop actual Isòtop més pesant
Isòtops de l'actini Isòtops del tori Isòtops del protoactini