Una torre de control és un edifici en forma de torre, al cim del qual se situa una sala de control, des de la qual es dirigeix i controla el trànsit d'un port o d'un aeroport. La ubicació i altura d'aquest centre de control són essencials per a veure tota la zona que s'ha de controlar.

Torres de control aeri

modifica
 
Torre de control aeri

La torre de control aeri és el centre de control des d'on es controla el trànsit aeri en la zona d'un aeroport i els seus voltants, és a dir, el control del rodatge, l'enlairament, l'aproximació i l'aterratge dels avions.

La seua labor és complexa, a causa de la gran quantitat d'avions que transiten i les condicions atmosfèriques que poden alterar aquest trànsit. Actualment s'utilitzen complexos sistemes automatitzats que permeten realitzar, en circumstàncies normals, les tasques més comunes amb poca o cap participació humana. D'aquesta manera s'optimitza el treball i es redueix la probabilitat d'accidents aeris.

Torres de control portuari

modifica

Menys esteses que les dels aeroports, les torres de control portuari dirigeixen el trànsit en ports de certa envergadura, i prou compactes com perquè el control visual des de la torre siga efectiu.