Transsudat

Transsudat vs. exsudat
Transsudat Exsudat
Causes principals Increment pressió
hidrostàtica
,
Disminució pressió
oncòtica
Inflamació
Aparença Clara[1] Tèrbola[1]
Pes específic < 1,012 > 1,020
Contingut proteic < 25 g/L > 35 g/L[2]
  proteïna del fluid  
proteïna del sèrum
< 0.5 > 0.5[3]
Diferència entre
l'albúmina del fluid
i la de la sang
> 1.2 g/dL < 1.2 g/dL[4]
        LDH en el fluid        
límit superior en el sèrum
< 0.6 o < 23 > 0.6[2] o > 23[3]
Colesterol < 45 mg/dL > 45 mg/dL[2]
Vegeu també: Prova de Rivalta

El transsudat és el líquid extravascular, amb baix contingut en proteïnes i un baix pes específic (<1,012). Compta amb recomptes baixos de cèl·lules nucleades (menys de 500 a 1000/μL) i els tipus de cèl·lules primàries són les cèl·lules mononuclears: macròfags, limfòcits i cèl·lules mesotelials. Per exemple, un ultrafiltrat de plasma sanguini és transsudat. És el resultat de l'augment de la pressió hidroestàtica del fluid o a una disminució la pressió oncòtica en el plasma.

ReferènciesModifica

  1. 1,0 1,1 The University of Utah • Spencer S. Eccles Health Sciences Library > WebPath images > «Inflammation».
  2. 2,0 2,1 2,2 Heffner, J.; Brown, L.; Barbieri, C «Diagnostic value of tests that discriminate between exudative and transudative pleural effusions. Primary Study Investigators». Chest, 111, 4, 1997, pàg. 970–80. DOI: 10.1378/chest.111.4.970. PMID: 9106577.
  3. 3,0 3,1 Light R.; Macgregor M.; Luchsinger P.; Ball W «Pleural effusions: the diagnostic separation of transudates and exudates». Ann Intern Med, 77, 4, 1972, pàg. 507–13. PMID: 4642731.
  4. Roth, B.J.; O'Meara, T.F.; Gragun, W.H «The serum-effusion albumin gradient in the evaluation of pleural effusions». Chest, 98, 3, 1990, pàg. 546–9. DOI: 10.1378/chest.98.3.546. PMID: 2152757.