Treball a preu fet

En tots els sectors econòmics s'utilitza el concepte de treball a preu fet (o a escar, a escarada, a estall) com el mitjà per a augmentar la producció dels treballadors directes. El IV Conveni Col·lectiu General de la Construcció a Espanya,[1] en el seu article 29, defineix el treball a preu fet, a preu fet o per unitat d'obra, amb primes a la producció o amb incentius de la següent manera:

  • Si el treballador acaba la tasca abans de concloure la jornada diària, l'empresa pot oferir-li, i aquest acceptar o no, entre continuar prestant els seus serveis fins a l'acabament de la jornada, o que abandoni el treball, donant per acabada la mateixa.
  • En els treballs a preu fet o per unitat d'obra, i a efectes de la seva retribució, només s'atén a la quantitat i qualitat de l'obra o treball realitzat, pagant per peces, mesures, trossos, conjunts o unitats determinades, independentment del temps invertit en la seva realització, si bé pot estipular un termini per a la seva terminació, en aquest cas, haurà acabar dins d'ell, però sense que pugui exigir, en aquest cas, un rendiment superior al normal.
  • En els treballs que es prestin a la seva aplicació, es poden establir primes a la productivitat o incentius, de tal manera que a la gent gran rendiments que s'assoleixin en el treball, corresponguin uns ingressos que guardin, respecte als normals, almenys, la mateixa proporció que la d'aquests rendiments en relació amb els normals
Construcció d'un habitatge prefabricat, contractat a preu fet.
«

El treball a preu fet consisteix en la realització, per jornada, d'una determinada quantitat d'obra o treball. Es caracteritzen aquests sistemes per posar en relació directa la retribució amb la producció del treball, amb independència, en principi, del temps invertit en la seva realització i per tenir com a objectiu la consecució d'un rendiment superior al normal.

»
[2]

ModalitatsModifica

El treball a preu fet pot ser de dos tipus:

  • 'Per hores:' es paga en funció del nombre d'hores treballades, o període que es pot definir com una guàrdia o un dia.
  • 'Per unitat:' quan el pagament depèn del nombre d'unitats de peces produïdes.
  • 'Per quantitat:' quan el pagament depèn de la quantitat de feina feta (els enguixadors a Catalunya cobren a tant el metre).

Riscos laborals del treball a preu fetModifica

El treball a preu fet de manera continuada comporta l'existència potencial de ser perjudicial per a la salut tant físicament com psíquicament pel fet d'estar treballant a un ritme superior a una activitat normal pel desig d'acumular més sou i acabar la feina abans.

ReferènciesModifica

  1. Ministeri de Treball i Afers Socials, = 1276 IV Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, BOE núm 197 de 2007.08.17, Espanya, Art 29 [2008.01.20]
  2. Conveni Col·lectiu general del sector de la Construcció

Vegeu tambéModifica