Treball de recerca

El treball de recerca, també conegut com a TdR o com a TR, pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinari. L'han de fer tots els alumnes de Batxillerat de Catalunya del Sud, preferentment durant el segon curs del cicle, o durant el tercer trimestre del primer curs. Equival a dos crèdits del currículum (70 hores) i representa el 10% de la qualificació final de 2n de Batxillerat. La seva durada depèn del calendari prèviament establert. En la realització del treball de recerca, cada alumne/a comptarà amb un professor/a-tutor/a que l'orientarà i en farà el seguiment.

Està constituït per un conjunt d'activitats executades per l'alumnat, estructurades i orientades a la investigació, sobre un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix. Això suposa, en molts casos, la realització d'activitats de camp (enquestes, experiments, muntatges, visites...) i no només d'activitats de recerca bibliogràfica.

OrganitzacióModifica

L'organització del treball de recerca suposa prendre decisions en l'àmbit del centre, per part de la coordinació pedagògica, dels departaments didàctics i del professorat. La coordinació pedagògica és responsable d'establir el marc general, les característiques i els criteris d'avaluació dels treballs de recerca, i d'informar-ne posteriorment; d'organitzar l'elecció i assignació de treballs de recerca, tant per part dels alumnes com per part del professorat que haurà de tutoritzar-los i avaluar-los; d'organitzar els processos de seguiment i avaluació d'aquests treballs.

Els departaments didàctics són responsables de concretar el tipus i les característiques dels treballs que es poden tutoritzar des de cada departament i facilitar la tria de treballs per part dels alumnes, tot orientant-los sobre els objectius que poden assolir, el tipus de recerca que hauran de realitzar, les hipòtesis més pertinents, etc.

La tasca dels professors/es encarregats d'orientar i assessorar els alumnes en la realització del treball de recerca consisteix a ajudar l'alumnat a concretar el tema del seu treball, els objectius a què aspira, la metodologia a emprar, l'aplicació d'estratègies, etc., així com, per mitjà de trobades periòdiques, l'accés de l'alumnat a l'assessorament i l'orientació sobre l'adequació de la metodologia emprada, els resultats parcials assolits, els recursos utilitzats..., en relació amb els objectius del treball.

CaracterístiquesModifica

 • Nivell de recerca adequat al curs
 • El tema l'escull l'alumne/a i pot ser d'una matèria o pot ser interdisciplinari.
 • Cada alumne/a tindrà un tutor per dur a terme el treball de recerca
 • Qualificació d'un 10% del batxillerat.
 • Presentació escrita i oral. S'han d'aprovar els dos apartats.
 • S'avalua la implicació de l'alumne durant la realització del treball, l’informe escrit i la presentació oral.
 • La metodologia és diferent segons el tipus de treball: científic, tecnològic, estadístic, artístic, literari, històric, etc.
 • Es tracta d’un treball individual.

DesenvolupamentModifica

El treball de recerca es desenvolupa seguint una llista de fases: [1]

 1. Elecció del tema i la qüestió a investigar.
 2. Plantejament d’hipòtesis o objectius inicials.
 3. Planificació de la recerca.
 4. Cerca d’informació.
 5. Processament de la informació.
 6. Síntesi dels resultats de la investigació i elaboració de conclusions.
 7. Revisió de la feina feta.
 8. Presentació de l’informe de tipus escrit i oral.

AvaluacióModifica

L'orientació inicial a l'alumnat sobre el treball de recerca ha d'incloure informació sobre els criteris, el calendari i els instruments establerts per a l'avaluació del treball. Aquesta consta de dues parts:

 • Seguiment del treball per part del professor/a-tutor/a i avaluació formativa.
 • Presentació del treball i avaluació final.

ReferènciesModifica

 1. «El treball de recerca» (en català). [Consulta: 14 desembre 2020].

Enllaços externsModifica