Turira fou una ciutat situada a la part oriental de l'Eufrates, entre Karkemish i Emar. Fou part del regne de Mitanni, però vers el 1270 aC va passar als assiris, tot i que el seu domini fou més aviat nominal. El rei hitita Hattusilis III es queixava en una carta al rei d'Assíria que la gent de Turira feien incursions a la terra d'Ashtata (centrada a Emar) i el rei assiri no estava segur que Turira estiguera sota la seva sobirania.