Unió monetària i econòmica

Una unió monetària i econòmica és un mercat comú amb una moneda comuna. Les unions monetàries no necessàriament han creat un mercat comú; de fet, l'única unió monetària i econòmica del món és l'Eurozona de la Unió Europea, integrada pels membres de la Unió que han adoptat l'euro com a moneda estatal. Es considera una de les etapes més avançades d'integració econòmica.