Unió neuromuscular

La unió neuromuscular és la sinapsi entre una neurona presinàptica i un múscul esquelètic (que fa la funció de neurona postsinàptica). El neurotransmissor d'aquesta sinapsi és l'acetilcolina, La membrana postsinàptica té receptors per aquest neurotransmissor.