Ussa fou una regió hitita situada a l'est de Pitassa, al centre d'Anatòlia. És esmentada a les inscripcions com a terra de frontera amb el regne de Tarhuntasa.