Usuària:Barcelona/Viquipèdia a l'escola

La viquipèdia es pot usar de moltes maneres a l'escola. Si sou professors, potser voldreu llegir aquestes reflexions o anar a VP:EST per inscriure el vostre centre i començar a treballar. Ja veureu com us enganxeu!

Preguntes per al professorModifica

 • L'article serà el producte final d'una sola assignatura o de diverses? (per exemple recerca del contingut a ciències socials o naturals i redacció a llengua)
  • Punts positius de la coordinació entre àrees: més interès per part dels alumnes, es poden treballar diferents aspectes amb cada professor, projecte enllestit en menys temps, més bon aprofitament de l'aula d'informàtica
  • Punts negatius: més feina de coordinació entre els professors, avaluació més complexa
 • El tema el tria el professor o és lliure?
  • Punts positius de deixar escollir a l'alumne: més interès inicial, possibilitat d'omplir llacunes a la viquipèdia, més possibilitats de convertir-lo en viquipedista autònom i editor
  • Punts negatius: més feina per corregir, és possible que alguns articles siguin esborrats de la viquipèdia pel tema, més difícil connectar-ho amb el currículum
 • Els alumnes col·laboren amb un únic compte o cada equip/persona s'obre un?
  • Punts positius de múltiples comptes: més possibilitat que esdevinguin usuaris actius pel seu compte, més originalitat en les contribucions, més fàcil repartir tasques
  • Punts negatius: més feina per al professor per la necessitat de controlar més comptes en el moment inicial, molts comptes que no esdevindran viquipedistes actius reals.

ConsellsModifica

 • Primer el professor hauria de ser un usuari i editor de la viquipèdia, per poder-se avançar a les dificultats que poden sorgir a l'aula i evitar el mal tràngol de veure articles esborrats per no seguir les convencions del projecte
 • Els alumnes haurien d'usar la viquipèdia i altres fonts com a eina de consulta abans de començar a editar, per familiaritzar-se amb l'estil (sobretot els de menys edat)
 • Cal un control inicial per part del professor dels articles (que no vol dir censura) per evitar llenguatge "de mòbil", segons quines dades personals a les pàgines d'usuari (són menors i això no és el myspace!), un mal ús de la taverna i similars o articles que no passin d'esborranys o duplicacions. El professor hauria de marcar com a "vigilar" els articles en una primera fase per estalviar feina a la comunitat
 • L'escriptura hauria de ser la fase final del projecte, per la motivació que suposa que altres persones el llegeixin. És perfecte per integrar-ho dins projectes més amplis com caceres del tresor, webquests o petits experiments
 • Quin objectiu té usar la viquipèdia? Per aquí és per on hauria de començar qualsevol professor. És per introduir Internet a l'aula, perquè permet un nou tipus d'aprenentatge, perquè volem que coneguin l'eina en ella mateixa, per canviar? Com s'adapta a la resta de programació?
 • Potser no és necessari que sigui a la viquipèdia, si el que atreu és el format, les possibilitats, es podria crear un wiki propi, per incloure temes que aquí no tenen cabuda o que ja estan prou detallats (per exemple amb els petits). Llavors la viquipèdia pot ser un assaig per veure si paga la pena l'esforç de muntar un viqui propi de centre o d'aula (molt recomanable)
 • És necessària una bona planificació del temps, els alumnes avancen a ritmes molt desiguals tant en la redacció com en la comprensió del projecte viquipedista (per experiència). Millor portar coses "extra" pels més ràpids

Avantatges d'usar la viquipèdia a les aulesModifica

 • Es poden lligar àrees i treballar temes que no surten als llibres de text, permet una flexibilització del currículum
 • Els alumnes entren en una comunitat democràtica real, on són membres de ple dret i aprenen a buscar el consens
 • Es qüestionen les fonts, no tot el que està escrit és real, hi ha diverses versions d'un mateix fet
 • Tothom pot aportar coneixement, millora l'autoestima dels alumnes
 • Permet la pràctica d'idiomes
 • Serveix per millorar la competència lingüística i la pràctica del text expositiu
 • Es pot integrar amb altres propostes TIC o ordinàries, no és excloent ni condiciona cap programació
 • Permet el treball fora de les hores de classe
 • És motivadora perquè el resultat és jutjat per altres persones apart del professor i s'integra dins un projecte real, no sols escolar
 • Permet l'aprenentatge significatiu perquè no es poden copiar literalment trossos del llibre de text
 • Aprenen sobre propietat intel·lectual, identitats en xarxa i competència digital
 • Està estructurada en hipertext, ajuda a moure's per altres planes d'Internet
 • Els alumnes veuen una feina gratis i lliure, valorant la voluntarietat (i deslliguen així el treball de l'avorriment o l'obligació)
 • Poden aportar coses a una pàgina que tots coneixen i no sols copiar, entren en la filosofia del compartir
 • Permet el treball amb diferents ritmes i l'atenció a la diversitat