Usuari:Amical-bot/Plantilles/en

{"Citation needed": "Citació necessària" [("date", "data", "S")]}

{"Reflist": "Referències" [("1", "", "N"), ("colwidth", "amplada","N")]}

{"Cite book": "Ref-llibre" [("first", "nom", "N"), ("last", "cognom","N"),("first2", "nom2", "N"), ("last2", "cognom2","N"),("authorlink", "enllaçautor", "N"), ("title", "títol","N"),("edition", "edició", "S"), ("location", "lloc","S"),("year", "any", "N"), ("month", "mes","S"),("publisher", "editorial", "N"), ("isbn", "isbn","N")]}

{"Main": "Principal" [("1", "", "TEI"), ("2", "","TEI"),("3", "", "TEI"), ("4", "","TEI"), ("5", "","TEI"), ("6", "","TEI"), ("7", "","TEI"), ("8", "","TEI"), ("9", "","TEI"), ("10", "","TEI")]}

{"See": "Vegeu també" [("1", "", "TEI"), ("2", "","TEI"),("3", "", "TEI"), ("4", "","TEI"), ("5", "","TEI"), ("6", "","TEI"), ("7", "","TEI"), ("8", "","TEI"), ("9", "","TEI"), ("10", "","TEI")]} {"See also": "Vegeu també" [("1", "", "TEI"), ("2", "","TEI"),("3", "", "TEI"), ("4", "","TEI"), ("5", "","TEI"), ("6", "","TEI"), ("7", "","TEI"), ("8", "","TEI"), ("9", "","TEI"), ("10", "","TEI")]}

{"Mapsto": "Fletxa"}

{"Citation": "Ref-llibre" [("first1", "nom", "N"), ("last1", "cognom", "N"), ("author1-link", "enllaçautor", "N"), ("title", "títol", "N"), ("edition", "edició", "S"), ("location", "lloc", "S"), ("year", "any", "N"), ("month", "mes", "S",), ("publisher", "editorial", "N"), ("isbn", "isbn", "N")]}

{"Infobox block cipher": "Infobox block cipher" [("name", "name", "N"), ("image", "image", "N"), ("caption", "caption", "S"), ("designers", "dissenyadors", "S"), ("publish date", "data de publicació", "N"), ("derived from", "Desenvolupat a partir de", "S"), ("derived to", "xifratges derivats", "S"), ("key size", "mida de la clau", "S"), ("block size", "mida del bloc", "S"), ("structure", "structure", "S"), ("rounds", "rondes", "S"), ("cryptanalysis", "cryptanalysis", "S")]}

{"Cite web" : "Citar web"}

{"Infobox Hurricane" : "Infotaula huracà" [("Name", "Nom", "S"), ("Image location", "Imatge", "N"), ("Image name", "Nom imatge", "S"), ("Basin", "Lloc de formació", "S"), ("Type", "Tipus", "S"), ("Formed", "Formació", "S"), ("Year", "Any", "S"), ("Dissipated", "Dissipació", "S"), ("1-min winds", "1-min vents", "S"), ("3-min winds", "3-min vents", "S"), ("10-min winds", "10-min vents", "S"), ("Gusts", "Ràfega", "S"), ("1-min prefix", "1-min prefix", "N"), ("3-min prefix", "3-min prefix", "N"), ("10-min prefix", "10-min prefix", "N"), ("Pregusts", "Preràfega", "S"), ("Pressure", "Pressió", "S"), ("Pressurepre", "Pressiópre", "S"), ("Pressurepost", "Pressiópost", "S"), ("Fatalities", "Víctimes", "S"), ("Damages", "Danys", "S"), ("Inflated", "Inflació", "S"), ("Damagespre", "Danyspre", "S"), ("Damagespost", "Danyspost", "S"), ("Areas", "Regions", "S"), ("Hurricane season", "Temporada d'huracans", "S")]}

{"Tcportal" : "Portal ciclons tropicals"}

{"Most intense hurricanes" : "Huracans Atlàntics més intensos"}

{"Infobox software": "Infotaula programari" [("name", "nom", "N"), ("title", "títol", "N"), ("logo", "logo", "N"), ("screenshot", "captura_de_pantalla", "N"), ("author", "autor", "N"), ("developer", "desenvolupador", "N"), ("latest release version", "última_versió", "N"), ("latest release date", "data_última_versió", "N"), ("latest preview version", "ultima_versio_previa", "N"), ("latest preview date", "data_ultima_versio_previa", "N"), ("operating system", "sistema_operatiu", "N"), ("language", "idioma", "S"), ("genre", "tipus", "S"), ("license", "llicència", "S"),("website", "web", "N")]}

{"Infobox film" : "fitxa de pel·lícula" [("name", "títol original","N"), ("director", "direcció", "N"), ("starring" , " repartiment", "N"), ("producer" , "producció", "N"), ("writer", "guió"," N"), ("cinematography", " fotografia"," N"), ("costume" , "vestuari" , "N") , ("music" , "música" , " N"), ("editing"," muntatge"," N") , ("runtime", "duració", "N") , ("released", "estrena", "N") , (" budget" , "pressupost", "N"), ("imdb", "imdb","N") , ("image" , " imatge " , "N ") , ("caption" , " nom imatge", "N")] }

{"Infobox actor" : "actor" [("name", "nom","N"), ("birthname", "nom de naixença", "N"), ("caption" , "nom imatge", "N"), ("image" , "imatge", "N"), ("birthdate", "data de naixença", "S"), ("birthplace", "indret de naixença"," N"), ("deathdate", "data de defunció", "S") ,("deathplace" , "lloc de defunció", " N"), ("spouse", "cònjuge", " N"), ("homepage", "pàgina web", "N") , ("imdb", "imdb", "N")]}

{"Infobox musical artist" : "Infotaula d'artista musical" [("Name", "Nom","N"), ("Img" , "Imatge", "N"), ("Img_capt" , "Subtítol", "S"), ("Img_size" , "Mida", "N"), ("Landscape" , "Landscape", "N"), ("Background" , "Fons", "S"), ("Birth_name", "Nom de naixement", "N"), ("Alias" , "Àlies", "N"), ("birth_date", "Naixement", "S"), ("birthplace", "Lloc de naixement","N"), ("death_date", "Mort", "S") ,("death_place" , "Lloc de defunció", " N"), ("Origin", "Origen", "N"), ("Instrument", "Instrument", "S"), ("Genre", "Estil", "S"), ("Occupation", "Ocupació", "S"), ("Years_active", "Temps", " N"), ("Label" , "Discogràfica", "N"), ("Notable_instruments", "Instruments_notables", "S") , ("Associated_acts" , "Artistes_relacionats", "N"), ("URL", "URL", "N") , ("Current_members", "Membres", "N"), ("Past_members", "Membres_anteriors", "N")]}

{"Lang-ru" : "Lang|ru"[("1","","N")]}

{"Lang-he" : "Lang|he"[("1","","N")]}

{"Lang-hi" : "Lang|hi"[("1","","N")]}

{"Lang-vi" : "Lang|vi"[("1","","N")]}

{"Lang-hy" : "Lang|hy"[("1","","N")]}

{"Lang-ko" : "Lang|ko"[("1","","N")]}

{"Lang-fr" : "Lang|fr"[("1","","N")]}

{"Lang-ja" : "Lang|ja"[("1","","N")]}

{"Lang-uz" : "Lang|uz"[("1","","N")]}

{"Lang-mn" : "Lang|mn"[("1","","N")]}

{"Link FL" : "Lang|fl"[("1","","N")]}

{"Lang-pt" : "Lang|pt"[("1","","N")]}

{"Lang-my" : "Lang|my"[("1","","N")]}

{"Lang-ms" : "Lang|ms"[("1","","N")]}

{"Lang-tg" : "Lang|tg"[("1","","N")]}

{"Lang-tk" : "Lang|tk"[("1","","N")]}

{"Lang-tr" : "Lang|tr"[("1","","N")]}

{"Lang-ar" : "Lang|ar"[("1","","N")]}

{"Lang-kk" : "Lang|kk"[("1","","N")]}

{"Lang-el" : "Lang|el"[("1","","N")]}

{"Lang-az" : "Lang|az"[("1","","N")]}

{"Lang-id" : "Lang|id"[("1","","N")]}

{"Lang-ka" : "Lang|fa"[("1","","N")]}

Errors modifica

{"Redirect" : "traducció plantilla no definida"}

{"USD" : "traducció plantilla no definida"}

{"Infobox musical artist" : "Infotaula d'artista musical"}

{"Infobox software" : "Infotaula programari"}

{"DEFAULTSORT:Tagore, Rabindranath" : "traducció plantilla no definida"}

{"Death date and age" : "traducció plantilla no definida"}

{"Nobel Prize in Literature Laureates 1901-1925" : "traducció plantilla no definida"}

{"Col-begin" : "traducció plantilla no definida"}

{"Cite book" : "Ref-llibre"}

{"Cite news" : "traducció plantilla no definida"}

{"Infobox actor" : "actor"}

{"See also" : "Vegeu també"}

{"Main" : "Principal"}

{"Cref" : "traducció plantilla no definida"}

{"Listen" : "traducció plantilla no definida"}

{"Authority control" : "traducció plantilla no definida"}

{"Spaced ndash" : "traducció plantilla no definida"}

{"IPA-bn" : "traducció plantilla no definida"}

{"Col-end" : "traducció plantilla no definida"}

{"Lang-bn" : "traducció plantilla no definida"}

{"Sfn" : "traducció plantilla no definida"}

{"Gutenberg" : "traducció plantilla no definida"}

{"Citation needed" : "Citació necessària"}

{"Pp-move-indef" : "traducció plantilla no definida"}

{"Infobox Hurricane" : "Infotaula huracà"}

{"Awd" : "traducció plantilla no definida"}

{"Pp-semi" : "traducció plantilla no definida"}

{"IPA-hns" : "traducció plantilla no definida"}

{"Smallcaps" : "traducció plantilla no definida"}

{"Lang" : "traducció plantilla no definida"}

{"Convert" : "traducció plantilla no definida"}

{"Link FA" : "traducció plantilla no definida"}

{"Sfnref" : "traducció plantilla no definida"}

{"Refbegin" : "traducció plantilla no definida"}

{"Cquote" : "traducció plantilla no definida"}

{"Bengal Renaissance" : "traducció plantilla no definida"}

{"Cnote" : "traducció plantilla no definida"}

{"Featured article" : "traducció plantilla no definida"}

{"Infobox block cipher" : "Infobox block cipher"}

{"Subject bar" : "traducció plantilla no definida"}

{"Infobox writer " : "traducció plantilla no definida"}

{"Audio" : "traducció plantilla no definida"}

{"Birth date" : "traducció plantilla no definida"}

{"Rabindranath Tagore" : "traducció plantilla no definida"}

{"Reflist" : "Referències"}

{"Navboxes" : "traducció plantilla no definida"}

{"Citation" : "Ref-llibre"}

{"Timeline of Rabindranath Tagore" : "traducció plantilla no definida"}

{"Persondata" : "traducció plantilla no definida"}

{"Refend" : "traducció plantilla no definida"}

{"Kolkata topics" : "traducció plantilla no definida"}

{"Infobox Military Conflict" : "traducció plantilla no definida"}

{"Unicode" : "traducció plantilla no definida"}

{"Marriage" : "traducció plantilla no definida"}

{"Multiple image" : "traducció plantilla no definida"}

{"Quote box" : "traducció plantilla no definida"}

{"Cite web" : "traducció plantilla no definida"}

{"Reflist" : "Referències"[("refs", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("group", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("liststyle", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")]}

{"Infobox software" : "Infotaula programari"[("1", "", "tractament variable no definit")]}

{"Citation" : "Ref-llibre"[("trans_title", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("author2-link", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("1", "", "tractament variable no definit")("editorn", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editorn-last", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor4-first", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("laydate", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("format", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor4-last", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor-last", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("ref", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("deadurl", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor2-first", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editorn-link", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor5-first", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("doi_inactivedate", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("page", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("periodical", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("authorlink", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("series", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("last5", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("last4", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("last6", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("archivedate", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("last3", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("last2", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("asin", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("nopp", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("archiveurl", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor2-link", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("issue", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("publication-place", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("journal", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor3-first", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("others", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("authorlink1", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("authorlink2", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("authorlink3", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("chapter", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("last", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("language", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor-first", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("author-separator", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("separator", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("jstor", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("contribution", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("author-link", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("first", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("given3", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("given2", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("given1", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("firstn", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("given4", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("author4", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("contribution-url", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor1-first", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("author1", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("author2", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("author3", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("lastauthoramp", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("accessdate", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("2", "", "tractament variable no definit")("editor", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("pmid", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor3-last", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor2-last", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("author3-link", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("authors", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("origyear", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("first2", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("first3", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("first4", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("first5", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("first6", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("work", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor-link", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("surname1", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("surname3", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("surname2", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("surname4", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("mr", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("newspaper", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor1-link", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("at", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("ISBN", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor1-last", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editorn-first", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("laysummary", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("postscript", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("oclc", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("id", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("bibcode", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor5-last", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("author", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("chapterurl", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("place", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("quote", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("coauthors", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("date", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("pages", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("volume", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("doi", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("url", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("issn", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("publication-date", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")]}

{"Infobox block cipher" : "Infobox block cipher"[("related to", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")]}

{"Infobox Military Conflict" : "traducció plantilla no definida"[("combatant3", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("imagealt", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("notes", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("commander3", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("battle_name", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("1", "", "tractament variable no definit")("casualties3", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("territory", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("casus", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")]}

{"Cite book" : "Ref-llibre"[("editor-link", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("ISBN", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("trans_chapter", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("trans_title", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor1-last", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("author2-link", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("others", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editors", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("laysummary", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("last4", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("last1", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("oclc", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("last3", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("author3", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("surname", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("1", "", "tractament variable no definit")("coauthor", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("lastauthoramp", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("id", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("page", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("asin", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("given", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("bibcode", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("Description", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("author", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("accessdate", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("nopp", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("format", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("locaction", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("archiveurl", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("chapterurl", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("author1", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("author2", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("series", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("place", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor2-link", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("ref", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("laydate", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("origdate", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("quote", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("year2003", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("display-authors", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("coauthors", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("volume", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("url", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("OCLC", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("origyear", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("authors", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("date", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("first1", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("article", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("first3", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("first4", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("pages", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("authorlink2", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor-last", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("chapter", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor2-last", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("authorlink1", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("doi", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("illustrator", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("language", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("postscript", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("lccn", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("type", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor-first", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("work", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("author5", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("origmonth", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("author-link", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("author-separator", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("p", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("first 2", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor2-first", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("separator", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("unused_data", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("archivedate", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("author1-link", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor1-first", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("contribution", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("at", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("editor1-link", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("author4", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("Location", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")]}

{"Infobox Hurricane" : "Infotaula huracà"[("Alt", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("alt", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("name", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("Year", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")]}

{"Infobox musical artist" : "Infotaula d'artista musical"[("origin", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("associated_acts", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("name", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("past_members", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("image", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("label", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("website", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("caption", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("1", "", "tractament variable no definit")("years_active", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("background", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("image_size", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("genre", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("alt", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("landscape", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")]}

{"See also" : "Vegeu també"[("l1", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")]}

{"Main" : "Principal"[("l1", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")]}

{"Infobox actor" : "actor"[("arielaward", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("othername", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("height", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("iftaawards", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("years_active", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("birth_place", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("cesarawards", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("partner", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("children", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("occupation", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("academyawards", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("birthplace", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("laurenceolivierawards", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("bgcolour", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("other_names", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("afiawards", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("1", "", "tractament variable no definit")("yearsactive", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("parents", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("influences", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("birth_name", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("website", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("imagesize", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("restingplacecoordinates", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("nationalfilmawards", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("death_place", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("filmfareawards", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("grammyawards", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("geminiawards", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("tonyawards", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("goldenglobeawards", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("image_size", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("2", "", "tractament variable no definit")("domesticpartner", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("emmyawards", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("sagawards", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("death_date", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("goyaawards", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("baftaawards", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("influenced", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("naacpimageawards", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("restingplace", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("birth_date", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("awards", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")("goldenraspberryawards", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")]}

{"Citation needed" : "Citació necessària"[("reason", "traducció variable no definida", "tractament variable no definit")]}