En una part d'aquest mateix llibre exposa en llatí (ex magno volumine in lingua Valentina)… això com pot ser? Què vol dir?