Usuari:Mcapdevila/NRZI

No retorn a zero invertit (NRZI) És una forma de codificar un senyal binari sobre un senyal digital per transmetre'l per un mitjà. Els senyals NRZI de dos nivells tenen una transició si el bit que s'està transferint és un 1 lògic i no el tenen si el que es transmet és un zero. És un codi molt similar a l'usat en els CD, els USB i en el Fast Ethernet. Per exemple, si tenim un flux d'informació que conté la seqüència "10110010" i suposem que s'inicia el senyal a nivell alt, els nivells transmesos amb NRZI són "baix, baix, alt, baix, baix, baix, alt, alt". Retorn a zero invertit ( RZI ) és un altre mètode de transmissió, si bé, menys usat. En aquests codis el senyal presenta un pols (més curt que un cicle de rellotge) si el senyal binària és un zero, i no presenta cap pols si el senyal binària és un u. S'utilitza en la transmissió sèrie d'infraroig IrDA (SIR)

Vegeu tambéModifica