Usuari:Pedagogiaanna/proves

La comunitat educativa pot ser definida com el conjunt de persones i institucions que estan vinculades a una organització educativa determinada.[1] En altres termes, la comunitat educativa és un col·lectiu institucional format per diversos agents, com ara les families, l'equip docent, l'equip directiu o els alumnes, així com altres agents externs al centre. Per exemple, biblioteques, museus, centres d'educació no formal, institucions privades, entre d'altres. Tots els components de la comunitat educativa tenen un objectiu comú: educar. En una societat democràtica i pluralista, resulta molt important el valor educatiu de la participació en la comunitat.[2]

Aquesta, varia en funció de les exigències de l'entorn i de l'impacte dels factors mediambientals. Ha de promoure entorns rics d'aprenentatge, ajustats a les capacitats de cadascún dels alumnes. Segons el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (2015): La creació de valors inclusius en el si de la comunitat educativa depèn de l’actitud compromesa, cooperadora i còmplice de tots els agents educatius.[3]

Compartint la idea de que qualsevol persona ha de tenir els mateixos drets[4], l'educació inclusiva ha de ser un valor assumit per tota la societat. La bona pràctica inclusiva de l'educació formal no es tracta només de seguir unes pautes, sinó que també de fer-se pregunets internes i buscar respostes tant a l'interior del centre com a l'exterior. Així doncs, es tracta d'obtenir diferents punts de vista, de col·laborar en xarxa, i sobretot, de promoure la presència i participació de tots els agents, per poder reflectir al màxim la vida en l'escola.

Els diferents agents educatius treballen per a un objectiu comú.

Cal destacar que, tota acció educativa de la comunitat ha d'estar centrada en l'alumne, tot i així els pilars que sostenen tota l'organització i el coneixement pedagògic de la comunitat són els docents.[5]

Participació infantil i juvenilModifica

Els infants i els joves han de participar activament en la societat i també en les institucions educatives. Aquests passen gran part del seu dia en centres educatius en els quals hi participen de manera poc activa. Per fomentar la participació d'aquests, s'ha de saber escoltar-los, deixar que s’expressin i deixar que aportin idees. Els infants i joves han de poder ser escoltats i recolzats i decidir en el seu propi entorn d’aprenentatge i desenvolupament. Hem de tenir com a objectiu una societat amb infants i joves amb una visió crítica i ètica sobre el món en el que viuen.

La participació d’aquest sector de la societat és part de la democràcia i també d’un present i un futur, però perque ells i elles participin hem d’aconseguir que els infants i joves tinguin aquest sentiment de pertinença en la comunitat, un vincle de compromís.

Les comunitats d’aprenentatge van més enllà d’un canvi en el centre educatiu (currículum, projecte educatiu,...), aquestes comporten també un canvi social. És un model que promou la inclusió, la participació i l’aprenentatge dialògic.

Participació adultaModifica

Les famílies dels nens i nenes que estan escolaritzats han de participar en la comunitat educativa. Un dels fets destacables es que poden estar al dia dels esdeveniments que succeeixen al centre educatiu i d’aquesta manera, estar més aprop de l’infant. Per tant, s’involucren de manera positiva tant en la relació amb el centre educatiu com amb la de l’infant. Així doncs, les famílies poden estar al corrent del procés educatiu dels seus fills, participar activament en el funcionament del centre i en la presa de certes decisions d’aquest.

La participació dels adults pot resultar en una millora de la qualitat de l’educació dels infants i en conseqüència, del futur d’aquests, ja que són persones externes al centre educatiu i poden aportar punts de vista diferents als que ja estan establerts al centre. Així mateix, gràcies a aquests, la responsabilitat del centre pot ser repartida també en diversos individus.

Si l’escola treballa conjuntament tant amb els treballadors del propi centre, com amb els adults externs a ell, es poden arribar a acords beneficiosos per a tots, on tots els membres es consideren imprescindibles i necessaris per al funcionament del centre, i així doncs aquest, pot millorar amb més rapidesa.

Podem dir que entre el centre i les famílies ha d’existir un compromís mutu per tal d’aconseguir l'èxit escolar que es planteja com a un dels objectius principals.

Participació de la gent de la tercera edatModifica

La gent gran participa en la comunitat educativa a través de programes d’intervenció socioeducativa. Aquests tenen l’objectiu d'afavorir la participació, el desenvolupament i l'auto-realització de les persones en aquesta etapa de la vida. En un moment en la qual la educació social es troba en plena expansió i es percep com actuació necessària en l’estat del benestar, la intervenció socioeducativa amb persones de la tercera edat es fonamental, si tenim en compte que estem en una societat que envelleix.

Tal i com afirma l’estudi elaborat per Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de Washington, el nostre país al 2040 serà un dels països amb una esperança de vida més alta del món, de casi 86 anys. Per tant, els programes socioeducatius han de donar més importància a aquest col·lectiu i formar a educadors en aquest àmbit per tal de garantir un bon sistema al voltant de la gent gran. L'educació social, i especialment els educadors socials no han de veure aquest col·lectiu com un més d’actuació, sinó que es necessari que es plantegin i reflexionin sobre un tipus d’actuació més satisfactori, deixant enrere la valoració negativa de les persones de la tercera edat, catalogades com persones dependents, passives, lentes, etc.

Participació de les persones amb necessitats especialsModifica

És important promoure la inclusió de les persones amb necessitats especials en els projectes que es duen a terme a les comunitats educatives, de tal manera que se’ls doni la oportunitat de que puguin aportar tot allò que els hi sigui possible a dita comunitat. D’aquesta manera es fomenta la inclusió respecte aquestes persones a les escoles, a més de que permet que tota classe d’individus puguin proporcionar i aportar informació des de els seus respectius punts de vista i  des de la seva experiència personal, això comporta que hi hagi una major diversitat d’opinions.

Aquests fets poden arribar a  ser beneficiosos per a la pròpia institució. En altres termes, el fet de facilitar les oportunitats d’aquestes persones per participar en actes educatius, per mitjà de brindar la oportunitat de manifestar les seves opinions i interessos, genera que hi hagin les mateixes oportunitats i drets a involucrar-se en la comunitat educativa per a totes les persones i per tant que es contribueixi a formar una comunitat educativa més diversa i tolerant. D’aquesta manera si les escoles compten amb tot tipus d’opinió es genera un major número d’idees diverses. Totes les idees són valides i de qualsevol idea es pot arribar a extreure informació beneficiosa.

Estratègies per a la participacióModifica

Qualsevol estratègia es basa en el disseny de materials diversos els quals han de tenir en compte les característiques dels diferents alumnes. S'ha de diversificar el temps en funció del tipus d'activitat, de la grandària del grup, del nivell dels alumnes, etc.. És fonamental la fomentació i promoció de la confiança en la capacitat d’educar vers tots els agents de la comunitat educativa. Així mateix, també és recomanable la promoció de l’aprenentatge mutu, és a dir, competències per poder aprendre uns dels altres. La creativitat dels agents educatius també és necessària, així com fonamentar un clima de col·laboració en què no hi hagi veritats absolutes. A continuació, es presenten certes estratègies per a la participació de la comunitat educativa:

  • Plantejament de projectes que captin l'atenció dels membres de la comunitat educativa amb l'objectiu de que aquests incrementin la seva motivació alhora de participar en ells.
  • Dedicar temps a parlar sobre temes d'importància que repercuteixen a la comunitat educativa i mostrar l'importancia d'aquets amb l'objectiu de captar l'atenció dels membres de dita comunitat educativa.
  • Promoure les comunitats d’aprenentatge, així podrem aconseguir una participació activa de la comunitat una transformació social i cultural i una educació de més qualitat per a tots.

ReferènciesModifica

  1. «La comunitat educativa». [Consulta: 21 maig 2019].
  2. Dewey, John. Democracia y Escuela (en castellano). 2009. Madrid: Popular, 1916, p. 145. ISBN 9788478844159. 
  3. «Cercador de normativa». [Consulta: 21 maig 2019].
  4. Declaració Universal de Drets Humans, 1948.
  5. Garcia-Albi, Ines. Cuestión de educación (en castellano). 2015. Debate, 2015, p. 320. ISBN 9788499925479.